De Goudse Hout is een gebied van circa 100 ha in het Groene Hart, gelegen in de gemeente Gouda en Reeuwijk. Het is een karakteristiek open veenweidegebied, waaraan bosschages zijn toegevoegd en dat is doorsneden door fiets– en wandelpaden. Hier is ruimte voor natuur en vrijetijdsbesteding voor zoveel mogelijk verschillende groepen mensen.

  1. Speeltuin
  2. Freerunpark
  3. Heemtuin Goudse Hout
  4. Herdershondenvereniging
  5. De Goudse manege
  6. Smultuin
  7. Voedselbos
  8. Vlinderidylle
  9. Volkstuinvereniging Nieuw Leven
  10. Wielerbaan