Home

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout!

De Goudse Hout is een gebied van circa 100 ha in het Groene Hart, gelegen in de gemeente Gouda. Het is een karakteristiek open veenweidegebied, waaraan bosschages zijn toegevoegd en dat is doorsneden door fiets– en wandelpaden.
Hier is ruimte voor natuurbeleving en vrijetijdsbesteding voor zoveel mogelijk verschillende groepen mensen.