Oktober 2014: bericht uit het bestuur van de Vrienden

Geen vruchtbomen? Toch vruchtbomen!

Wij zouden deelnemen aan het project “Groen doet goed”, met voor de Goudse Hout onder meer het maken van speelgelegenheid voor kinderen en het planten van bomen en struiken met eetbare en plukbare vruchten. Dit project is voor de Goudse Hout afgeblazen omdat de gemeente Gouda afgehaakt heeft. Jammer! Uiteraard vervalt hiermee ook de financiële toezegging die wij gedaan hebben.

Maar gelukkig heeft zich een nieuwe mogelijkheid voorgedaan. Er is subsidiegeld beschikbaar voor twee projecten. Ten eerste de aanleg van een bessen- en schooltuin. Ten tweede de aanplant van diverse vruchtdragende bomen en struiken, zodat een ‘lekker landschap’ ontstaat. Beide projecten zijn ontwikkeld door onze voorzitter Claire Boissevain, samen met Maurice Kruk van Bureau Mens en Groen. Aan het lekker landschap heeft ook ons bestuurslid Sandra Moerkens meegewerkt. In verband met de subsidieregeling moeten beide projecten nog dit jaar gerealiseerd worden.

De bessen-/schooltuin komt op de hoek van het Kale Jonkerpad en het pad, dat langs de wieler- en de herdershondenverenigingen loopt; aan de rechterkant, naast het trainingsveld van de herdershonden. Het wordt een ronde tuin, verdeeld in een aantal ringen en segmenten. Er omheen komt een lage afzetting van gevlochten wilgentenen, waartegen frambozenstruiken worden geplant. Het vlechtwerk zal door schoolkinderen worden gedaan.
De buitenste ring wordt gevuld met diverse soorten bessenstruiken (zwarte bessen, kruisbessen, witte aalbessen en blauwbessen) en er worden 4 pruimenbomen geplant. Eén segment in de buitenste ring wordt geëgaliseerd en voorzien van zitstronken, zodat daar openluchtles kan worden gegeven en even pauze kan worden gehouden tijdens het werk in de schooltuin. Verder vinden we in de buitenste ring een compostplek.

De tweede ring zal de schooltuintjes bevatten. In het midden van de tuin komt een vijgenboom te staan. Om het onkruid zo min mogelijk kans te geven, wordt alle tuinruimte bedekt met worteldoek en houtsnippers, behalve de schooltuintjes uiteraard. Zie bijgaande tekening.

Deze tuin zal door de Wethouder Luidensschool worden beheerd en onderhouden. Daarover wordt een convenant gesloten tussen de school en de GZH.
De opening van de tuin zal gedaan worden door Wethouder Daphne Bergman medio november. Volg de plaatselijke pers voor de precieze datum en tijd, of kijk op onze website.

Hieronder ziet u de flyer waarmee we iedereen uitnodigen om mee te helpen. Doet U ook mee?

Het ‘Lekker Landschap’ houdt in dat er op zo’n 17 verschillende plekken eetbare vruchtdragende bomen en struiken worden geplant. Op onze website komt een foldertje te staan met de route langs die locaties. Dat foldertje kan worden afgedrukt om het tijdens de wandeling of de fietstocht mee te nemen. Wat gaat die tocht voor lekkers opleveren? Welnu dit (bij benadering): hazelnoten, pruimen, moerbeien, walnoten, allerlei bessen en frambozen.

De Vrienden zullen aan beide projecten tezamen ongeveer € 2000,- bijdragen.

Maurice Kruk zal een aantal Foodwalks organiseren in de Goudse Hout, wellicht met medewerking van Mirjam Bruijn (nog bekend van haar Foodwalks op de feestdag van de Heemtuin afgelopen juli). Wanneer data bekend zijn zullen wij dit bekend maken op onze website.

Wij hebben contact gehad met de Historische Vereniging Haastrecht. Zij hebben een artikel gepubliceerd “het Land van Stein” over de historie van het gebied waartoe ook de Goudse Hout behoort. Wij hebben toestemming gekregen om dit artikel ook aan de Vrienden ter beschikking te stellen. Klik hier voor de inhoud.

Gouda Culinair werd voor het eerst in de Goudse Hout gehouden, op het terrein van de wielerbaan. Er was een grote opkomst, en het hele gebeuren was een groot succes. Een minpuntje was dat automobilisten plotseling parkeergeld moesten betalen voor het (toch openbare) parkeerterrein tegenover de wielerbaan. Volgend jaar anders, a.u.b.!

Een van onze donateurs meldde dat het onderstel van een bankje volledig verrot was. De GZH heeft direct actie ondernomen en heeft het bankje weggehaald. We hopen dat het op korte termijn weer teruggezet zal worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *