Februari 2015: bericht uit het bestuur van de Vrienden

Vrijwel alle energie van het bestuur is de afgelopen tijd opgegaan aan de activiteiten voor de Goudse smultuin. Het bestuur van de Vrienden is inmiddels uitgebreid met Miriam de Man, directeur van de Luidensschool in de Achterwillens. Immers, een deel van de smultuin zal verzorgd worden door kinderen van deze school. Het meest recente inrichtingsplan kan hier gevonden worden. De fotoreportage van aanleg en opening van de smultuin vindt U hier.

Het ambtelijk werkoverleg van de GZH met betrokken partijen (Manege, Tuin & Dier, heemtuin, Excelsior, hondenclub, en natuurlijk de Vrienden) heeft plaatsgevonden op 5 november van het vorige jaar. De notulen zijn hier te vinden.

Het financieel jaaroverzicht 2014 kan hier bekeken worden. Opvallend is hoe goed onze voorzitter Claire Boissevain erin geslaagd is “potjes” te vinden voor de financiering van de smultuin, en zuinig in te kopen. Denk daarbij aan al die gratis uren die Maurice Kruk aan de smultuin besteed heeft, aan vader en zoon Hoogendoorn die een aantal zaken gratis aangeboden hebben, aan het Wijkteam Achterwillens die bij de gemeente Gouda voor een bijdrage gezorgd hebben, en nog vele anderen. Het jaarresultaat voor de Vrienden is daardoor in 2014 nog steeds (een beetje) positief, ondanks de gemaakte kosten voor de inrichting van de smultuin.

Van een van onze donateurs kregen wij bijgaande foto toegestuurd van “onze” buizerd in avondlicht. Nieuwe foto’s zijn altijd welkom!

In de afgelopen periode was het verschrikkelijk nat. De lemen paden waren uitermate modderig. We zijn veel mensen tegengekomen die hierover klaagden. Een mogelijke oplossing zou zijn om schelpen over de paden te verspreiden. Maar dat heeft als bezwaar dat schelpenpaden niet passen in het veenlandschap. Bovendien is het nogal scherp voor hondenpoten. Wij zijn hierover met de GZH in gesprek.

En hoe gaat het nu verder? De vruchtbomen die verspreid door de Goudse Hout aangeplant zullen worden zijn al betaald door “Lekker Landschap” via Bureau Mens & Groen. Op 25 maart komen leerlingen van MBO-groen de aanplanting daadwerkelijk uitvoeren.
Op 21 maart komen zo’n 20 vrijwilligers werken aan de smultuin, in het kader van de actiedag “NLDoet”. Misschien leuk om op deze eerste lentedag een kijkje te komen nemen?
En dan is er nog het plan om bij de smultuin, tussen grote plas en fietspad, een natuurlijke speelplaats voor kinderen te maken. Dus geen wipkippen en zo, maar alleen natuurlijk materiaal. Maar de planning en uitvoering ervan zal nog even uitgesteld worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *