Nieuw hondenbeleid in voorbereiding

Zoals op de donateursavond 26 november 2018 toegezegd, hebben de Vrienden bij Staatsbosbeheer nagevraagd wanneer wij betrokken zullen zijn bij het opstellen van het nieuwe hondenbeleid voor de Goudse Hout.

Van Staatsbosbeheer kregen wij het volgende antwoord over de voorbereidingen nieuw hondenbeleid:

Stand van zaken hondenbeleid recreatiegebieden Groene Hart
Groenalliantie Midden-Holland wil het hondenbeleid in haar natuur- en recreatiegebieden in het Groene Hart beter op elkaar afstemmen en hierover meer duidelijkheid scheppen voor bezoekers. Uitgangspunt is dat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zich welkom blijven voelen in de gebieden in Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen en omstreken.

Tijdens de inventarisatiefase van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie in 2016 is gebleken dat er behoefte is aan heldere afspraken over de toegankelijkheid van honden in de natuur- en recreatiegebieden. Recreanten met honden zijn trouwe bezoekers, tegelijkertijd is er ook een grote groep bezoekers die overlast ervaart van (loslopende) honden. In overleg met de omgeving gaat Staatsbosbeheer namens Groenalliantie invulling geven aan het hondenbeleid.

Juridisch kader

De eerste stap bestaat uit het opstellen van een gemeenschappelijke verordening als juridisch kader voor het ontwikkelen van hondenbeleid. In deze verordening staan algemene regels, maar nog niet hoe het hondenbeleid er per gebied uit gaat zien. Nadat het bestuur Groenalliantie Midden-Holland deze verordening heeft vastgesteld, moeten ook de gemeenteraden van de betrokken gemeenten hiermee instemmen. Dit traject vindt plaats in de eerste helft van 2019.

Nadat de schapsverordening is vastgesteld, wordt een traject met de relevante gebiedspartijen opgestart waarin de invulling van het hondenbeleid plaatsvindt. Daarin komen onder andere onderwerpen aan bod als de regeling voor hondenuitlaatservices (HUSsen), zonering van de recreatiegebieden, heldere informatievoorziening en handhaving. Het streven is om per gebied afspraken te maken waarbij zoveel mogelijk rekening wordt geworden met ieders belangen. De verwachting is dat hiermee kan worden gestart vanaf najaar 2019.

7 gedachtes op “Nieuw hondenbeleid in voorbereiding”

 1. laten we niet direct maatregelen nemen waarbij de controle toch niet ingevuld kan worden. laten we vooral kijken naar de voorlichting en de hondenbezitters positief stimuleren om rekening te houden met de niet hondenbezitters. ik ben bereid daar tijd en geld aan te besteden.

 2. Gerard Voskuilen

  … volgens mij is rekening houden met ieders belangen precies wat Staatsbosbeheer voorstelt. Maar we moeten ook oppassen voor politieke standpunten waarbij het saneren op handhavingscapaciteit als logisch vervolg heeft het afschaffen van regels. Zonder regels heeft voorlichting ook betrekkelijk weinig zin in de huidige maatschappij dacht ik zo…

 3. Wilfred Franken, laten we ook de niet hondenbezitters positief stimuleren om rekening te houden met hondenbezitters. Dat is ook heel noodzakelijk.

 4. Er komen steeds meer regeltjes, hondenbeleid, mensen met honden en wandelaars hebben weer last van race/fietsers, krijgen we dan ook een fietsersbeleid?
  Want die fietsen ook nogal eens over de voetpaden.
  Ik zie meer in voorlichting want niet iedereen houdt zich aan de regels.
  Het is zo simpel hou een beetje rekening met elkaar en groet elkaar dat scheelt een hoop ergernis.

 5. Er is beleid. Wat is er mis met het huidige Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)?
  Wat honden betreft: los, tenzij…. . Er zijn fiets- en wandelpaden.

  Wielerbaan, Spaanse ruiterpad, Heemtuin en achterin waar schapen en koeien loslopen, zijn gebieden waar de hond vast moet. Ook op het Kale Jonkerpad. Voor het Kale Jonkerpad is niet altijd een alternatief voor wandelaars, dus die lopen daar ook. Dat wordt gedoogd.

  En dit gaat al jaren goed. Er is wel een aanpassing geweest met het recreatieveld, ookwel het ganzenveld. Het is nu een wat troosteloos veld: je kan er niet badmintonnen of voetballen doordat het veld vol gaten en scheuren zit. Het trekt dus geen recreanten. Wel ganzen, een enkele visser en soms iemand die zijn tent uit probeert. Maar goed daar komt een natuurspeelplaats begin 2019.

  Zeker zijn er wel incidenten geweest tussen de verschillende gebruikers. Dat kan je niet voorkomen (als je dat al wilt). Maar zijn dit redenen om in te grijpen? .Het gaat vooral goed. Laten we ons daar eens op richten. En vandaar uit kijken hoe het nog beter kan zonder allerlei regeltjes en procedures die in niemands belang zijn en ook nog niet eens te handhaven zijn. En laten we wel zijn… tolerantie (en korte lontjes) ten opzichte van elkaar is niet alleen een onderwerp voor de gebruikers van de Goudse Hout, maar een onderwerp in de hele maatschappij van dit moment.

  Ik begrijp dat Staatsbosbeheer en de Groene Alliantie het natuurlijk overal hetzelfde willen hebben: ‘vast, tenzij….’. “En duidelijkheid voor alle bezoekers’. Dat past in hun eigen processen en procedures. Maar zo leg je zaken van bovenaf op en kijk je niet naar het huidige gebruik van een gebied en dat neem je dus niet als uitgangspunt. Ik denk dat dat niet meer van deze tijd is. Ik ben benieuwd naar hun argumenten (anders dan ‘beter op elkaar afstemmen en hierover meer duidelijkheid scheppen voor bezoekers’ en ik ben benieuwd hoe zij deze hebben onderbouwd.
  Wat maakt bijvoorbeeld dat zij niet uitgaan van de huidige afspraken (APV)? In mijn ogen duidelijk. Handhaven zou dan een punt kunnen zijn. Maar dat gebeurt nu nauwelijks en zal dat in de toekomst dan anders zijn?

 6. Nederland en regeltjes en vervolgens het niet handhaven en naleven ervan. Wanneer gaan we eens begrijpen dat (te) veel regels niet werken? Rekening houden met elkaar en begrip tonen. Zet bordjes neer waarin je als Staatsbosbeheer of gemeente vraagt om wat rekening met elkaar te houden en vraag om begrip. Geldt voor iedereen; wel/geen hond, fietsers, skeelers, etc. Op naar een maatschappij met minder regels en meer verdraagzaamheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *