Nieuw hondenbeleid in voorbereiding

Zoals op de donateursavond 26 november 2018 toegezegd, hebben de Vrienden bij Staatsbosbeheer nagevraagd wanneer wij betrokken zullen zijn bij het opstellen van het nieuwe hondenbeleid voor de Goudse Hout.

Van Staatsbosbeheer kregen wij het volgende antwoord over de voorbereidingen nieuw hondenbeleid:

Stand van zaken hondenbeleid recreatiegebieden Groene Hart
Groenalliantie Midden-Holland wil het hondenbeleid in haar natuur- en recreatiegebieden in het Groene Hart beter op elkaar afstemmen en hierover meer duidelijkheid scheppen voor bezoekers. Uitgangspunt is dat zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters zich welkom blijven voelen in de gebieden in Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen en omstreken.

Tijdens de inventarisatiefase van de kwaliteitsimpuls Groenalliantie in 2016 is gebleken dat er behoefte is aan heldere afspraken over de toegankelijkheid van honden in de natuur- en recreatiegebieden. Recreanten met honden zijn trouwe bezoekers, tegelijkertijd is er ook een grote groep bezoekers die overlast ervaart van (loslopende) honden. In overleg met de omgeving gaat Staatsbosbeheer namens Groenalliantie invulling geven aan het hondenbeleid.

Juridisch kader

De eerste stap bestaat uit het opstellen van een gemeenschappelijke verordening als juridisch kader voor het ontwikkelen van hondenbeleid. In deze verordening staan algemene regels, maar nog niet hoe het hondenbeleid er per gebied uit gaat zien. Nadat het bestuur Groenalliantie Midden-Holland deze verordening heeft vastgesteld, moeten ook de gemeenteraden van de betrokken gemeenten hiermee instemmen. Dit traject vindt plaats in de eerste helft van 2019.

Nadat de schapsverordening is vastgesteld, wordt een traject met de relevante gebiedspartijen opgestart waarin de invulling van het hondenbeleid plaatsvindt. Daarin komen onder andere onderwerpen aan bod als de regeling voor hondenuitlaatservices (HUSsen), zonering van de recreatiegebieden, heldere informatievoorziening en handhaving. Het streven is om per gebied afspraken te maken waarbij zoveel mogelijk rekening wordt geworden met ieders belangen. De verwachting is dat hiermee kan worden gestart vanaf najaar 2019.

12 reacties op “Nieuw hondenbeleid in voorbereiding”

 1. laten we niet direct maatregelen nemen waarbij de controle toch niet ingevuld kan worden. laten we vooral kijken naar de voorlichting en de hondenbezitters positief stimuleren om rekening te houden met de niet hondenbezitters. ik ben bereid daar tijd en geld aan te besteden.

 2. Gerard Voskuilen

  … volgens mij is rekening houden met ieders belangen precies wat Staatsbosbeheer voorstelt. Maar we moeten ook oppassen voor politieke standpunten waarbij het saneren op handhavingscapaciteit als logisch vervolg heeft het afschaffen van regels. Zonder regels heeft voorlichting ook betrekkelijk weinig zin in de huidige maatschappij dacht ik zo…

 3. Wilfred Franken, laten we ook de niet hondenbezitters positief stimuleren om rekening te houden met hondenbezitters. Dat is ook heel noodzakelijk.

 4. Er komen steeds meer regeltjes, hondenbeleid, mensen met honden en wandelaars hebben weer last van race/fietsers, krijgen we dan ook een fietsersbeleid?
  Want die fietsen ook nogal eens over de voetpaden.
  Ik zie meer in voorlichting want niet iedereen houdt zich aan de regels.
  Het is zo simpel hou een beetje rekening met elkaar en groet elkaar dat scheelt een hoop ergernis.

 5. Er is beleid. Wat is er mis met het huidige Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)?
  Wat honden betreft: los, tenzij…. . Er zijn fiets- en wandelpaden.

  Wielerbaan, Spaanse ruiterpad, Heemtuin en achterin waar schapen en koeien loslopen, zijn gebieden waar de hond vast moet. Ook op het Kale Jonkerpad. Voor het Kale Jonkerpad is niet altijd een alternatief voor wandelaars, dus die lopen daar ook. Dat wordt gedoogd.

  En dit gaat al jaren goed. Er is wel een aanpassing geweest met het recreatieveld, ookwel het ganzenveld. Het is nu een wat troosteloos veld: je kan er niet badmintonnen of voetballen doordat het veld vol gaten en scheuren zit. Het trekt dus geen recreanten. Wel ganzen, een enkele visser en soms iemand die zijn tent uit probeert. Maar goed daar komt een natuurspeelplaats begin 2019.

  Zeker zijn er wel incidenten geweest tussen de verschillende gebruikers. Dat kan je niet voorkomen (als je dat al wilt). Maar zijn dit redenen om in te grijpen? .Het gaat vooral goed. Laten we ons daar eens op richten. En vandaar uit kijken hoe het nog beter kan zonder allerlei regeltjes en procedures die in niemands belang zijn en ook nog niet eens te handhaven zijn. En laten we wel zijn… tolerantie (en korte lontjes) ten opzichte van elkaar is niet alleen een onderwerp voor de gebruikers van de Goudse Hout, maar een onderwerp in de hele maatschappij van dit moment.

  Ik begrijp dat Staatsbosbeheer en de Groene Alliantie het natuurlijk overal hetzelfde willen hebben: ‘vast, tenzij….’. “En duidelijkheid voor alle bezoekers’. Dat past in hun eigen processen en procedures. Maar zo leg je zaken van bovenaf op en kijk je niet naar het huidige gebruik van een gebied en dat neem je dus niet als uitgangspunt. Ik denk dat dat niet meer van deze tijd is. Ik ben benieuwd naar hun argumenten (anders dan ‘beter op elkaar afstemmen en hierover meer duidelijkheid scheppen voor bezoekers’ en ik ben benieuwd hoe zij deze hebben onderbouwd.
  Wat maakt bijvoorbeeld dat zij niet uitgaan van de huidige afspraken (APV)? In mijn ogen duidelijk. Handhaven zou dan een punt kunnen zijn. Maar dat gebeurt nu nauwelijks en zal dat in de toekomst dan anders zijn?

 6. Nederland en regeltjes en vervolgens het niet handhaven en naleven ervan. Wanneer gaan we eens begrijpen dat (te) veel regels niet werken? Rekening houden met elkaar en begrip tonen. Zet bordjes neer waarin je als Staatsbosbeheer of gemeente vraagt om wat rekening met elkaar te houden en vraag om begrip. Geldt voor iedereen; wel/geen hond, fietsers, skeelers, etc. Op naar een maatschappij met minder regels en meer verdraagzaamheid.

 7. F.Vermeulen

  Het hondenbeleid is wel erg ruimhartig ten gunste van de hondenbezitters en hun honden.Ik ken geen een natuurgebied waar ze overal los mogen.Een wandeling zonder dat je lastig gevallen wordt door honden,is niet te maken in het goudse hout.Mijn voorstel is: de honden los op de veldjes( er zijn er genoeg) en op de paden aan de riem.Dan komt iedereen aan hun trekken.Ook voor de fazanten, ganzen en watervogels ,deze ondervinden ook veel stress van honden.

 8. F.Vermeulen

  Het beleid in get goudse hout is wel erg ruimhartig voor honden en hun baasjes.Ik ken geen natuurgebied waarbij overal de honden los mogen.Een wandeling maken zonder overlast van honden is niet te maken.Ook de fazanten, watervogels en ganzen ondervinden veel stress van de honden.Dus zeker in de broedtijd zou het fijn zijn wanneer wij een beetje ze kunnen beschermen.Mijn voorstel is: op de veldjes ( er zijn er genoeg) de honden lekker los en op de paden aan de riem.Zo komt iedereen aan zijn trekken.

 9. Eens met bovenstaand. Waarom alleen het plezier van de hond centraal zetten? Mijn voorstel zou zijn om zones te creëeren waar honden los mogen en zones waar honden aan de lijn moeten. Zo kan ieder een keuze maken. En kunnen, zoals hierboven beschreven, de dieren ongestoord leven.

 10. Laten we er vanuit gaan dat hondenbezitters hier 365 dagen per jaar, minimaal 2x per dag lopen. Mensen kunnen zich tegenwoordig storen aan alles zolang kinderen maar alles mogen doen. Bootcampen op zaterdagochtend wat impliceert dat de mensen sporten/liggen/rekken/strekken op de bruggetjes storen zich ook soms aan de honden, maar ja, sta dan even op en laat de mensen langs gaan. Wanneer iedereen gewoon rekening houdt met elkaar, gewoon groet en doorloopt lijkt mij hier niets mis mee De meeste mensen die problemen maken komen hier 2x per jaar wanneer het prachtig weer is wandelen of fietsen. Wanneer ik in de Goudse Hou wil gaan wandelen moet ik een heel stuk de Hout inlopen over het fietspad voordat ik bij een wandelpad kom. Voordat ik dat heb bereikt ben ik al vele malen bijna aangereden door wielrenners en dames/heren op een elektrische fiets want niemand kondigt aan dat hij/zij er aan komt en halen zelden of nooit de voeten van de pedalen. Ik wens jullie veel wijsheid maar het zou de mens sieren wanneer iedereen rekening zou houden met elkaar in dit mooie gebied.

 11. Zelf wandel ik regelmatig in de Goudse hout. Mooi natuurgebied. Iedereen is welkom. Wat ik vaak zie is dat er mensen zijn die hun hond(den) los laten. Niks mis mee mits ze rond rennen tussen de andere dieren die daar leven. Vooral ganzen fazanten e a dieren. Er zijn ook nog een aantal geleewiekte zwanen die niet kunnen vliegen en nogal eens aangevallen en of opgejaagd worden door honden. Tja dat is de natuur is dan het antwoord. Nu de broedtijd er weer aan komt vrees ik dat er weer nestjes zijn die verwoest worden. Heb al menig maal dierenleed met eigen ogen zien gebeuren Menig maal de Dierenambulance moeten bellen. Ik weet het is een samenspel maar het lijkt mij beter om de honden los te laten op de velden en op de wandelpaden aan de lijn te houden. Helaas is het mij zelf een aantal keren overkomen om omver gehold te worden en neem maar van mij aan dat het een flinke klap geeft.Bij de vijver zie ik ook dat er een vlot ligt waarmee ze over peddelen naar een eilandje. Ook daar broeden watervogels en word hun rust verstoord maar dan door mensen. Lijkt mij ook niet handig. Het is een mooi natuurgebied waar elk dier samen met de mens moet kunnen genieten. Zoals ik al aangaf los op de velden en aan de lijn op de loop paden.

Laat een antwoord achter aan S v Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *