Gouda Zoemt: Idylles in voorbereiding!

Op 16 april bezocht Kars Veling (directeur Vlinderstichting) de Idylle-werkgroep in de Goudse Hout. Deze werkgroep van de Vrienden van de Goudse Hout werkt sinds kort aan het vergroten van de natuurwaarden in de Goudse Hout. Samen met de beheerder (SBB) en vertegenwoordigers van de heemtuin Goudse Hout, het IVN en KNNV bespraken we de ins en outs van Idylles in de Goudse Hout. Kars Veling besloot ter plekke dat de Idylle(s) in de Goudse Hout het aantal van max. 30 in de provincie Zuid-Holland gewenste Idylles bijna vol gaat maken: het wordt nummer 29.

Voorbereidingen

Dat betekent dat de werkgroep de komende periode de voorbereidingen ter hand neemt. Het beste seizoen voor het inzaaien van een Idylle is het najaar. Dan krijgen zowel de najaarskiemers als de voorjaarskiemers de beste kansen om door te groeien (en niet ten onder te gaan aan de concurrentie met andere grassen en kruiden). Er zullen vooral meerjarige kruiden voor de diverse insecten ingezaaid worden. In een Idylle-project duurt het minimaal 3 tot 5 jaar voordat de balans in het plantendek gevonden is. Het eerste jaar zullen vooral ruigtekruiden de overhand hebben, maar met het juiste beheer kunnen die binnen de perken teruggebracht worden. De verwachtingen omtrent snelle bloei van de gewenste kruiden moeten we dus op voorhand wat temperen.

Plekken

Er zijn twee plaatsen in de Goudse Hout voorlopig als geschikt aangewezen. Op de eerst aangewezen plek (ruim 1.000 m2, net voorbij de nieuw aan te leggen centrale ontmoetingsplaats) zal 10-15 cm van de bovenlaag verwijderd worden om het bloemrijke grasland aan te leggen. Door dit ‘plaggen’ worden veel wortels en zaden van ruigtekruiden verwijderd en krijgen de kiemende zaden betere kansen. Ook wordt daardoor de bodem iets vochtiger (want lager gelegen). Met de keuze voor het zadenmengsel wordt daarmee rekening gehouden. In de schatkamer van de Goudse Hout, de heemtuin Goudse Hout, is als het ware de ‘lijst met geschikte planten’ voor handen. Op de 2e plek (eveneens ruim 1.000 m2), die we voorlopig hebben gekozen op voordracht van Staatsbosbeheer, is de situatie al dichter bij het gewenste doel. Daar gaan we proberen met maaibeheer, gecombineerd met het opbrengen van zaden van – indien mogelijk – de heemtuin Goudse Hout, het bestaande plantendek rijker te maken aan insecten voedende planten. De 2e plek ligt links naast, aan het einde van het Harlekijnpad, lopend/fietsend in de richting van de Platteweg.

Als Vrienden van de Goudse Hout willen we graag met de bewoners van Gouda, van in ieder geval Achterwillens, bijdragen aan het succes van dit meerjarig project. Er is al een groepje enthousiastelingen dat zich aanmeldde na de zaadlozing-marathon van NPO radio2 op 11 april 2019. U kunt dat ook door u aan te melden per e-mail bij vrienden@goudsehout.nl.

Wat gaan we doen met alle vrijwilligers die zich aanmelden?

  1. We gaan op 28 juni van 15.00 – 17.00 uur op excursie naar de Idylle in het Loetbos (zie foto’s); hiervoor kun je je aanmelden bij vrienden@goudsehout.nl
  2. We gaan leren om monitorroutes te lopen: die zijn nodig om te beoordelen of/hoe de voortgang van de Idylles is. Het IVN/KNNV zullen ons dat leren; rond de zomer van 2019 starten deze monitorroutes om de nul-situatie vast te leggen; hiervoor kun je je aanmelden bij vrienden@goudsehout.nl
  3. Het grondwerk doet Staatsbosbeheer, maar bij het inzaaien en afvoeren van maaisel in de komende jaren kunnen we wel handjes gebruiken. Hoeveel is nu nog niet duidelijk, maar een groep van bereidwilligen achter de hand te hebben is natuurlijk wel belangrijk! Ook hiervoor kun je je nu al aanmelden bij vrienden@goudsehout.nl

2 gedachten over “Gouda Zoemt: Idylles in voorbereiding!”

  1. Wat in ieder geval kan is het maaisel (hooi) van de heemtuin in september gebruiken voor een idylle. Dat hooi bevat veel zaad van planten, die daar al van nature voorkomen.

  2. Pingback: Goudse Hout trots op Idylle – netwerkachterwillens

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *