Inzaaien Idylle op 14 én 17 september 2019

Op dinsdagmiddag 17 september om 13.00 uur start wethouder Hilde Niezen (tevens Algemeen Bestuurslid GorenAlliantie Midden-Holland) het inzaaien van de Idylle aan het Kale Jonkerpad (langs de Smultuin rechtdoor). Zij doet dat samen met Kees Kool, beheerder Staatsbosbeheer van de Goudse Hout namens de GroenAlliantie. Kars Veling van de Vlinderstichting heeft de regie over het concept van de 30 Idylles in Zuid-Holland en brengt het zaad mee (zie zadenlijst-1 onder aan het bericht). Komt u ook helpen? Neem dan een hark mee (voor het inharken van het zaaibed) en een emmer om mee te helpen zaaien als u dat ook leuk vindt. Het zaaibed is voorbereid door Staatsbosbeheer. In het voorjaar krijgt deze Idylle ook een mooi bord met uitleg.

Op zaterdagmiddag 14 september om 13.00 uur kunt u ook komen meehelpen met het bijzaaien van de tweede Idylle-locatie in de Goudse hout. Langs het Harlekijnpad is een stukje grasland dat we gaan verrijken met zaaigoed uit de Heemtuin Goudse Hout (zie zadenlijst-2 hieronder). Dier zaden zijn in de afgelopen maand door vrijwilligers van de Vrienden Goudse Hout en de Heemtuin Goudse Hout verzameld. Met name de open plekken in het grasland zullen we bezaaien. Ook zullen we met harken een aantal kale plekken erbij maken.

Zadenlijst-1: voor de Idylle bij het Ontmoetingsplein:

De idylle zelf:

B106 Dotter-koekoeksbloemmengsel

Grondsoort: voor zeer vochtige veengrond en oevers

Samenstelling: 100% kruiden en cypergrassen:

Blauwe zegge, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte smele, Echte valeriaan, Egelboterbloem, Geelgroene zegge, Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Gewoon reukgras, Grote boterbloem, Grote kattestaart, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Grote wederik, Heelblaadjes, Hoge cyperzegge, Kale jonker, Melkeppe, Moerasbeemdgras, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moeraspirea, Padderus, Poelruit, Rietorchis, Scherpe zegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Watermunt, Wilde bertram.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x (juli/oktober)

Op de plas-drasberm:

B115 Oeverplantenmengsel: geschikt voor inzaai van nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers of omgevormde steile oevers

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel

Samenstelling: Aartsengelwortel, Biezenknoppen, Egelskop, Gele lis, Gewone engelwortel, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heen, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Mattenbies, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Poelruit, Scherpe zegge, Smalle lisdodde, Valeriaan, Watereppe, Waterscheerling, Waterweegbree, Wolfspoot, Zwanenbloem en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Zadenlijst-2 voor de Idylle langs het Harlekijnpad (verzameld op de Heemtuin Goudse Hout olv Hans Schaap)

Kale Jonker, Grote Ratelaar, Jacobs Kruiskruid (verzameld op 7 augustus), SintJanskruid, Knoopkruid, Koninginnekruid, Kaardebol, Engelwortel, Blauwe Knoop en Rietorchis (verzameld op 28 augustus)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *