Wethouder Niezen wordt ontvangen door Kees Kool (SBB)

Idylle ingezaaid op 17 september 2019

Op dinsdagmiddag 17 september om 13.00 uur startte wethouder Hilde Niezen (tevens Algemeen Bestuurslid GroenAlliantie Midden-Holland) het inzaaien van de Idylle aan het Kale Jonkerpad (langs de Smultuin rechtdoor). Kijk hier naar haar waarderende woorden. Zij deed dat samen met Kees Kool (kijk hier naar zijn opening), beheerder Staatsbosbeheer van de Goudse Hout namens de GroenAlliantie. Kars Veling van de Vlinderstichting deed ook mee en heeft de regie over het concept van de 30 Idylles in Zuid-Holland en brengt het zaad mee (zie zadenlijst-1 onder aan het bericht). Kars legt op deze video uit wat een idylle is. Er waren ruim 10 vrijwilligers af gekomen op de uitnodiging van de Vrienden van de Goudse Hout. Zij hielpen mee zaaien en het met de hark inharken. Het zaaibed was voorbereid door Staatsbosbeheer. In het voorjaar 2020 krijgt deze Idylle ook een mooi bord met uitleg.

Op zaterdagmiddag 14 september om 13.00 uur kon u ook komen meehelpen met het bijzaaien van de tweede Idylle-locatie in de Goudse hout. Langs het Harlekijnpad is een stukje grasland verrijkt met zaaigoed uit de Heemtuin Goudse Hout (zie zadenlijst-2 hieronder). Die zaden zijn in de voorgaande maand door vrijwilligers van de Vrienden Goudse Hout en de Heemtuin Goudse Hout verzameld. Met name de open plekken in het grasland zijn daar bezaaid. Ook zijn met harken een aantal kale plekken erbij gemaakt.

Zadenlijst-1: voor de Idylle bij het Ontmoetingsplein:

De idylle zelf:

B106 Dotter-koekoeksbloemmengsel

Grondsoort: voor zeer vochtige veengrond en oevers

Samenstelling: 100% kruiden en cypergrassen:

Blauwe zegge, Dotterbloem, Echte koekoeksbloem, Echte smele, Echte valeriaan, Egelboterbloem, Geelgroene zegge, Gele lis, Gevleugeld hertshooi, Gewoon reukgras, Grote boterbloem, Grote kattestaart, Grote pimpernel, Grote ratelaar, Grote wederik, Heelblaadjes, Hoge cyperzegge, Kale jonker, Melkeppe, Moerasbeemdgras, Moeraskartelblad, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Padderus, Poelruit, Rietorchis, Scherpe zegge, Wateraardbei, Waterdrieblad, Watermunt, Wilde bertram.

Benodigde hoeveelheid: 20-30 kg/ha op kale bodem

Bijbehorend maairegime: Afhankelijk van voedselrijkdom 1 x per jaar (augustus/september) of 2x (juli/oktober)

Op de plas-drasberm:

B115 Oeverplantenmengsel: geschikt voor inzaai van nieuw aangelegde natuurvriendelijke oevers of omgevormde steile oevers

Toepassing: Bedoeld voor het vastleggen van het oeverprofiel

Samenstelling: Aartsengelwortel, Biezenknoppen, Egelskop, Gele lis, Gewone engelwortel, Guldenroede, Harig wilgenroosje, Heen, Kale jonker, Kattenstaart, Knikkend tandzaad, Koninginnenkruid, Mattenbies, Melkeppe, Moerasrolklaver, Moerasspirea, Moerasvergeet-mij-nietje, Moeraszegge, Oeverzegge, Paddenrus, Poelruit, Scherpe zegge, Smalle lisdodde, Valeriaan, Watereppe, Waterscheerling, Waterweegbree, Wolfspoot, Zwanenbloem en Zomprus.

Benodigde hoeveelheid: 5 tot 10 kg/ha

Zadenlijst-2 voor de Idylle langs het Harlekijnpad (verzameld op de Heemtuin Goudse Hout olv Hans Schaap)

Kale Jonker, Grote Ratelaar, Jacobs Kruiskruid (verzameld op 7 augustus), SintJanskruid, Knoopkruid, Koninginnekruid, Kaardebol, Engelwortel, Blauwe Knoop en Rietorchis (verzameld op 28 augustus)

1 reactie op “Idylle ingezaaid op 17 september 2019”

  1. Pingback: (Her)kent u de vlinders in de Goudse Hout? – De Goudse Hout

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *