Herbeplanting essentak ziekte gebieden

Eind 2018 zijn de Essen massaal gekapt in de Goudse Hout. Reden is het uitbreken van de essentaksterfte (een schimmelziekte). Op bijgevoegd kaartje is te zien (rood gerande gebieden) waar in de Goudse Hout dit vooral gebeurd is. In de week van Sinterklaas 2019 is de herbeplanting begonnen. Maar ook is begonnen met het kappen van essen in het gebied langs het Harlekijnpad. Wat heeft Staatsbosbeheer voor een plan met deze kap en herbeplanting? En wat mogen wij als bezoekers de komende jaren verwachten?

Essentak ziekte in rood gerande gebiedjes: dus kappen

Staatsbosbeheer wil de biodiversiteit in de Goudse Hout vergroten. Daarom worden er niet massaal gezonde essen teruggeplaatst in de rode gebieden in bovenstaande kaart van de Goudse Hout. Staatsbosbeheer wil in dit gebied, divers samengestelde bosranden voor natte gebieden inrichten. Een bosrand heeft een natuurlijke opbouw zoals in onderstaand plaatje is aangegeven met een mantel en een zoom.

Bosrand met zoom en mantel

In de Goudse Hout zijn geen bossen, maar alleen bosranden (met mantel en zoom). Deze zijn belangrijk als rust-, voeder- en voortplantingsplek voor diverse soorten. Een gevarieerde bosrand is dus van belang voor biodiversiteit. Maar ook de graslanden en de bosrand vullen elkaar aan in de genoemde functies voor fauna op beide plekken. Tenslotte is een bosrand aantrekkelijk voor mensen: die lopen daar graag langs en genieten van de diverse planten in al hun stadia, door alle seizoenen heen. Naast een laantje met berken is er ook een meer natuurlijk aangeplante zone voorzien

Welke plantmateriaal heeft Staatsbosbeheer gekozen? In de lijst van bomen en struiken komen de volgende soorten voor: zwarte els, zachte berk, zomereik, hollandse linde, moeraseik, wilde appel, populier, gewone beuk, meidoorn, hazelaar, lijsterbes, gelderse roos, europese vogelkers, vlier, vuilboom, geoorde wilg, krentenboom, wilde kardinaalsmuts, kraakwilg, rode kornoelje, toverhazelaar en schietwilg.

Ook meer natuurlijke beplanting is voorzien

Wat krijgen we te zien? De eerste paar jaren zijn de bomen nog klein en groeien de struiken uit. Als je er langs loopt zul je denken: is dit nu alles? Maar Staatsbosbeheer poot de bomen met het eindbeeld in het achterhoofd. Een boom met uiteindelijk een kruin van 6 tot 8 meter doorsnee, heeft ruimte om zich heen nodig. En dus staan ze bij het poten zo ver uit elkaar. Maar een boom heeft naast en onder zich ook nog struikgewas nodig. Dat is nog eens vier meter. Vandaar dat op veel plekken de nieuwe aanplant soms wel 10 meter van het fietspad af staat. De boodschap is dus: heb geduld en intussen onderhoudt Staatsbosbeheer het doeltype bosrand zodat het goed kan uitgroeien.

Op Sinterklaasdag 2019 zijn ook de essen langs het Harlekijnpad geveld. Foto: Thijs Lopes Cardoso

Es geeft zich niet in één keer gewonnen…

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *