Natuurvriendelijke oevers in voorbereiding

In onze werkgroep natuurwaarden, hebben de Vrienden van de Goudse Hout kennis genomen van een mooi voornemen van Staatsbosbeheer. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers rond de plas in de Goudse Hout. Door wind en golven kalven de oevers op dit moment ongecontroleerd af. De bestaande bescherming is namelijk verrot en/of verdwenen. En dat terwijl goed begroeide oevers van plassen ideale plekken voor een rijke biodiversiteit zijn. In deze streek zouden rietkragen plaats bieden aan een rijke schakering van planten en dieren, zowel onder als boven water. Om die reden gaat Staatsbosbeheer begin 2020 een beschoeiing aanbrengen op diverse plaatsen rond de centrale plas in de Goudse Hout. Na het aanbrengen van die beschermende beschoeiing zal er riet aangeplant worden. Ook dat is een onderdeel van de Kwaliteitsimpuls voor de Goudse Hout die de Groenalliantie bedoeld heeft.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *