Groen Erfgoed in de Goudse Hout?

Op 15 januari 2020 was er een boeiende middag over Groen Erfgoed in Amersfoort. Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bundelden hun inzichten en de praktijk over Groen Erfgoed. Wilde en/of autochtone bomen en struiken en het belang ervan stonden centraal. Ook de Goudse Hout is in dit verband van belang gebleken.

Het is van groot belang om bij het (be)planten van bossen/struwelen en heggen gebruik te maken van autochtone bomen en struiken. Dat is beter dan gekweekte (uit zaden of geënt) uit andere gebieden. Want: onder autochtoon groen is de genetische variatie groter en de aanpassing aan (extreme) omstandigheden groter. Maar waar vind je autochtoon plantmateriaal? Daartoe loopt er al een 30-jarig project van ene meneer Maes. Hij heeft de stafkaarten uit 1850 bekeken en lijnen getrokken rond de toenmalige bossen en bosschages. Vervolgens heeft hij die lijnen in blauw  geprojecteerd op de moderne kaart. Daarna is hij met een paar andere kenners van bomen en struiken ter plekke binnen de lijnen de daar aanwezige bomen en struiken gaan inventariseren (jarenlange klus). Een geïnventariseerd gebied gaven ze rode lijnen met erin aangegeven de locaties van autochtoon materiaal. De aanname is dat de daar aanwezige, oudere bomen en struiken genetisch autochtoon is. Op het symposium van 15 januari was de huidige kaart ter plekke digitaal te bekijken. De foto bovenaan het artikel geeft de opgave voor de Goudse Hout weer. We staan dus met de Goudse Hout letterlijk op die kaart, namelijk de zoekkaart naar autochtoon bomen en struiken materiaal! In de (nog met SBB en de Groenalliantie op te stellen, beleidsmonitor biodiversiteit voor de Goudse Hout is dit groen erfgoed een belangrijk gegeven om te behouden en te verspreiden. Wilt u de kaart van heel Nederland bekijken met al het Groen Erfgoed (wel en niet geïnventariseerd), klik dan hier>>. De kaart is interactief en laat bijvoorbeeld ook het wel geïnventariseerde stuk zien op de Twaalfmorgen in Reeuwijk.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *