Voorstellen gebruikers etiquette Goudse Hout

Op 16 januari hebben wij naar diverse betrokkenen (Groenalliantie, Staatsbosbheer, gemeenten Gouda en Bodegraven-Reeuwijk) een brief gestuurd. In deze brief doen wij voorstellen voor gebruikers etiquette in de Goudse Hout. We hebben de brief verstuurd omdat wij het te lang vinden duren voor concrete afspraken gemaakt worden en niet achter de feiten aan willen lopen.

In 2019 is er ruimschoots geïnvesteerd in de Goudse Hout (GH). Niet alleen door de Groenalliantie middels de uitvoering van de Kwaliteitsimpuls, fase-I, maar ook door vrijwilligers&vrienden die een bijdrage leveren aan dit gebied (Heemtuin, Werkgroep Natuurwaarden, Voorbereiding van Vlinder-idylles, Goudse Smultuin).

De GH wordt door tal van mensen gebruikt voor zéér diverse doeleinden. Als doorgaande fiets/wandel-route (b.v. van of naar station Goverwelle), door honden-uitlaters – dagelijks door weer en wind – en ook in toenemende mate recreatief : (snel)wandelen, rennen, rolschaatsen, ruiters, skeelers, fietsen, vissen, vliegeren of spelen, o.a. in de nieuwe speelnatuur “Eldorado”.

Soms – gelukkig incidenteel – wordt de GH misbruikt door scooters of bromfietsers. Het GH-padenplan is bedoeld voor niet-gemotoriseerd verkeer (m.u.v. invaliden). Wij pleiten wij voor een maximum-snelheid (b.v. 15 km/u) op de ge-asfalteerde paden, waar immers ook anderen dan fietsers (zoals moeders en vaders met kinderen, senioren al of niet met rollator, honden, paarden, mensen met scootmobiel en sporters) gebruik van maken.

Het lijkt ons een goede zaak om dit middels aangepaste borden aan het publiek duidelijk te maken met teksten als “Gedeeld pad” en “Houd rekening met elkaar”. Als experiment hebben wij afgelopen jaar onder de bestaande borden fietspad(((=RVV G13) een dergelijk, geïmproviseerd bord gehangen. Hierop is door heel veel mensen (o.a. wandelaars met honden en kinderwagens en door sporters en fietsers) positief gereageerd. Voorbeeld van deze borden ziet u onderaan dit bericht.

Nu er sprake is van het opstellen van een schapsverordening door Staatbosbeheer voor alle gebieden vallend onder de Groenalliantie lijkt het ons opportuun om onze visie onder de aandacht te brengen van alle betrokken instanties en ‘stake-holders’. Een visie die we al eerder deelden met o.a. de boswachter van de GH en de plannenmakers Kwaliteitsimpuls.

Samenvattend: De Stichting Vrienden van de GH stelt zich op het standpunt dat door een aantal eenvoudige maatregelen (o.a. aangepaste borden, Do’s & Don’t ’s, instandhouden van het huidig geldend APV) het aan de gebruikers van de GH duidelijk kan worden gemaakt hoe men zich dient te gedragen. Onze voorstellen hebben wij uitgewerkt.

Voorstellen Goudse Hout gebruikers-etiquette https://goudsehout.nl/wp-content/uploads/2020/01/20201601_GH-etiquette_BIJLAGE_definitief.docx

Voorgestelde verkeersborden voor gedeelde paden:

5 reacties op “Voorstellen gebruikers etiquette Goudse Hout”

 1. Gerard Voskuilen

  Wat een mooie voorzet over het gebruik van de Goudse Hout (GH), complimenten! Maar er valt wel wat aan toe te voegen voor een afgewogen discussie.
  Wanneer de INRICHTING van de GH (paden en groen) helder is, dan bepaalt dat ook hoe de GH gebruikt wordt (wie, wat, wanneer, hoe).
  Na kwaliteitsimpuls fase 2 is het PADENPLAN helder voor de komende tijd. Met het inrichten van het GROEN zijn de GroenAlliantie en SBB nog niet klaar. Vergroting van de biodiversiteit is een volgende stap die ook gevolgen heeft voor de inrichting en dus het wenselijk gebruik.
  Omdat de GH steeds intensiever gebruikt zal worden, is het regelen van wat en waar, wel en niet, mag van belang. Zowel vanuit een oogpunt van handhaving als elkaar aanspreken.
  De REGELS die gelden in de GH zijn inderdaad aan een nieuwe fase toe. Het voorstel van de Vrienden gaat over een etiquette voor gebruikers, ondersteund met borden die dat glashelder maken. De huidige borden in de GH kennen twee typen: aanduiding van fietspaden en gebieden waar honden aangelijnd of los mogen lopen(bijna overal).
  De Vrienden stellen een etiquette voor gebruikers van de GH voor.
  In het voorstel is die etiquette voor fietsers (snelheid), paardrijders (opruimen) en wandelaars (naast elkaar kunnen lopen) uitgewerkt. Rekening houden met elkaar is het overkoepelende idee. Dat ondersteun ik van harte.
  En om die reden zou ik voorstellen aan de Groenalliantie en SBB om ook de landelijk bekende hondenetiquette in de GH te introduceren en er aan toe te voegen. Dat zal ergernis en incidenten voorkomen, veroorzaakt door hinderlijk loslopende honden en hun eigenaren aanspreekbaar maken. De goede hondenuitlaters niet te na gesproken, maar die zitten uiteraard bij de Vrienden van de Goudse Hout.
  Om die positieve beeldvorming overeind te houden lijkt mij het leggen van een lijntje tussen hond en -uitlater op het bord “houd rekening met elkaar” een belangrijke verbetering van de boodschap op dit bord. Dan is duidelijk, net zoals de ouder het kind op het bord aan de hand houdt, dat ook alle hondenuitlaters rekening houden met andere gebruikers!
  Tenslotte nog dit: ook flora en fauna zijn gebruiker van het gebied. Er komt hopelijk ook nog beleid en inrichting van de GH om de biodiversiteit te vergroten. Zo spreken ook de Vrienden GH op deze website de hoop uit dat de otter, die sinds kort in de Reeuwijkse Plassen is gesignaleerd, deze kant opkomt. Dat zal gevolgen hebben voor de verdere inrichting en het gebruik van het gebied met een aan te passen zonering voor intensiever en extensiever menselijk gebruik. De discussie over de gebruikers etiquette GH is dan ook nog maar net begonnen, met dank aan de Vrienden Goudse Hout voor de openingszet!

 2. Gerard Voskuilen

  De Vrienden van de Goudse Hout (VGH) hebben een mooie voorzet gegeven voor de discussie over de gebruikers etiquette in de Goudse Hout.

  Samenvattend is de inbreng VGH:
  – Groenalliantie: uister naar de gebruikers initiatieven
  – zorg ervoor dat, bij het aantrekkelijker worden van het gebied, het toenemend aantal gebruikers niet tot meer incidenten leidt tussen die gebruikers
  – introduceer borden die de nieuwe spelregels benadrukken (gebruikersregels, gedeeld pad, max 15 km/uur en houd rekening met elkaar)
  – laat verder zoveel mogelijk zoals het was.

  Bij deze schijnbare eenvoudige benadering valt wel een aantal opmerkingen te maken.

  In de fasen van de kwaliteitsimpuls van de Groenalliantie wordt een visie op de Goudse Hout vertaald naar de praktijk.
  In deze visie staan centraal:
  – een aantrekkelijk (dus met veel meer bezoekers dan nu) natuur- en recreatiepark: bedoeld voor gebruikers met een gele (fietsers, wandelaars, paardrijders, diverse sportbeoefenaren, hondenuitlaters) en een groene lifestyle (liefhebbers van rust, flora en fauna). Nogal wat bezoekers combineren deze twee lifestyles in een bezoek.
  – een zonering van west naar oost voor wat betreft een afnemende intensiteit van het gebruik (dus aantallen bezoekers).

  De 2 fasen van de kwaliteitsimpuls gaan over het aantrekkelijker maken van de ingangen en het nemen van maatregelen om het meer gebruikers naar de zin te maken.

  Intussen is ook de constatering van de VGH dat er incidenten zijn (niemand weet hoe veel en welke):
  – (snor)fietsen die te hard rijden in combinatie met:
  – wandelaars die op fietspaden lopen in combinatie met:
  – sommige honden uitlaters die zich niet houden aan de hondenetiquette (download hier de hondenetiquette opgesteld door hondendeskundigen: http://hondenetiquette.nl/pdf/hondenetiquette-pp-2015.pdf), in combinatie met:
  – ruiters die hun paardenuitwerpselen laten liggen,
  – … (wat we nog niet weten).

  Daarnaast is het de vraag of het intensievere gebruik de natuurwaarden onder druk zet: bemesting en verstoring zullen meer gezoneerd moeten worden.
  Ook een visie en beleid op de Natuurwaarden die we in de Goudse Hout nastreven behoeft aandacht en ontwikkeling.

  De Groenalliantie en Staatsbosbeheer bereiden momenteel een schapsverordening voor voor al hun gebieden (Loetbos, Reeuwijkse Plassen, Krimpenerhout, Gouwebos, Goudse Hout).
  In samenhang met de APV van de gemeente Gouda en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (welke APV’s beiden over de Goudse Hout gaan) komen er algemene spelregels voor de genoemde gebieden.
  In overleg zullen die verbijzonderd worden voor de Goudse Hout.
  In die verbijzondering is het wat mij betreft raadzaam om de volgende verbijzonderingen voor de Goudse Hout toe te passen:
  1.
  De Goudse Hout wijkt af van de overige beheersgebieden van de Groenalliantie omdat het gebruik minder regionaal en vooral lokaal is. De toegangen zouden daartoe minder pontificaal aangekleed en de vergunningen voor bijvoorbeeld hondenuitlaatservices niet gegeven moeten worden.
  2.
  Doordat het beleid ten aanzien van de gewenste biodiversiteit nog niet is uitgewerkt, zal de toepassing van bijvoorbeeld de zonering (inrichting, aankleding, beheer) in samenhang met gevolgen van de keuze en inrichting van een biodiversiteit monitor (in ontwikkeling) vorm moeten krijgen.
  3.
  De gebruikersregels zoals verwoord door de VGH verdienen een bijpassen bord.
  Het oorspronkelijke bord van de Vrienden had geen hond in de afbeelding. Het nieuwe bord heeft een loslopende hond. Dat lijkt mij niet in overeenstemming met de hondenetiquette (zie http://hondenetiquette.nl/pdf/hondenetiquette-pp-2015.pdf). Ik stel daarom voor om dat te benadrukken en de hond aan een rood lijntje te houden (zoals ook het kind aan de hand van de volwassene loopt op dart bord). Dan wordt er recht gedaan aan zowel de gebruikers- als de honden etiquette op alle paden.

 3. Pingback: Inloopavond Groenalliantie plannen voor de Goudse Hout – Netwerk Achterwillens

 4. Kees de Ruijter

  Prima voorstel!
  Een aanvulling: opk opruimplicht hondenpoep OP alle paden.
  Toelichting: voor alle gebruikers is het vervelend om poep op je zolen of banden te krijgen, tetwijl je keurig op het pad loopt.

 5. Gerda Paans

  Fietsers en wandelaars lopen veelal op het zelfde pad, dienen dus rekening met elkaar te houden.
  Misschien is daar iets voor te bedenken.

Laat een antwoord achter aan Gerard Voskuilen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *