Bomen Kale Jonkerpad vooralsnog behouden!

Aanvraag kapvergunning 5 bomen aan het Kale Jonkerpad (nabij de wielerbaan) is ingetrokken door de gemeente. De Omgevingsdienst Midden Holland heeft de verleende vergunning gestopt.

Het bezwaarschrift van de Vrienden van de Goudse Hout lag afgelopen maandag 3 februari jl. voor in het bestuurlijk overleg* . Tijdens dit overleg is stilgestaan bij de argumenten van de Vrienden van de Goudse Hout om niet te kappen zolang er geen duidelijk, samenhangend plan is voor kap- en herplant van bomen en bossages aan de Goudse Houtsingel en in de Goudse Hout. Daarbij hebben we aangegeven dat ‘zichtbaarheid van de entree’ voor ons geen argument is om bomen te kappen.

Daags na het overleg heeft de gemeente haar aanvraag ingetrokken en aangegeven dat zij een totaal beheerplan gaan opstellen in plaats van zich te focussen op één onderdeel.

Het bemiddelingsgesprek is hiermee komen te vervallen.

Wordt vervolgd!

* overleg tussen de gemeente (wethouder + ambtenaren) en belanghebbenden Goudse Hout

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *