Nieuwe poel krijgt een 8

Half juli gingen Dirk-Jan en Gerard (met pet) van de zoetwater werkgroep KNNV Gouda op pad naar de Goudse Hout. Ze gingen de vorig jaar nieuw gegraven poel tegenover de natuurspeelplaats Eldorado onderzoeken. Wat zagen ze daar en hoe kwamen ze tot eindcijfer 8 voor de nieuwe poel?

De poel tegenover Eldorado

De picknick tafel was op deze drukke dag hun bureau. Daar bepaalden ze met een binoculair welke grotere ongewervelde dieren er één jaar na aanleg in de poel leven. Ze waren zeer tevreden over de opbrengst: bijna 400 waterdiertjes visten ze in korte tijd met hun netten uit de poel op 3 meetpunten! Ruim 50 soorten herkenden ze onder het binoculair. Doordat er een soortengroep voorkwam die niet goed tegen slecht water kan, met name de larven een schietmot en eendagsvliegen, kreeg de poel een 8!

Waterkwaliteit volgens BBI-index

De Belgische Biotische Index (BBI) geeft op een schaal van 1 tot 10 een rapportcijfer voor de waterkwaliteit. De index maakt gebruik van de kennis over de gevoeligheid van verschillende soorten ongewervelde waterdieren. Van verschillende soorten, met het oog zichtbare, ongewervelde dieren is bekend hoe gevoelig ze zijn voor de mate van vervuild water. Als een gevoelige soort in het water (over)leeft, dan telt deze soort mee voor een hogere waterkwaliteit. Als je bijvoorbeeld de larve aantreft van de rattenstaart, dan weet je dat deze soort tegen ook zuurstofloos water kan, met veel vervuilende stoffen. Dat je deze aantreft hoeft geen probleem te zijn, maar als je hem als enige soort vindt, dan krijgt de waterkwaliteit ter plekke een score van 1 op de BBI.

In de Goudse Hout zijn soorten aangetroffen die het water in de nieuw gegraven poel een rapportcijfer van 8 uit 10 op de BBI opleveren. Dat is echt goed! En volgens KNNV-er Gerard “had hij zo’n score nog niet ergens anders gevonden”. Laten we ervoor zorgen dat de waterkwaliteit in deze poel goed blijft. Dat kan door in de omgeving en in het water geen nieuwe meststoffen toe te laten of te droppen.

Belgische Biotische index waterkwaliteit

Hoe ontstond deze poel?

Bij de aanleg van het Eldorado in 2019 had de aannemer te weinig grond berekend voor het ophogen van de aarden wal voor de picknick tafels. Een slimme zet van de beheerder had twee gevolgen voor het vergroten van de natuurwaarden: de aanleg van idylle 1 door 20 cm van de bovengrond (verarming) af te voeren en het uitgraven van deze poel tegenover de natuurspeeltuin. Zo zie je dat het vergroten van biodiversiteit en recreatie goed samen kunnen gaan. De beheerder speelt daar een cruciale rol in door kansen te benutten. Het recreatieve gebruik van de poel en omgeving door ons als recreanten en passanten zal bepalen hoe lang de biodiversiteit hierbij gebaat is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *