Samen voor biodiversiteit

“Samen voor biodiversiteit” is de naam van een subsidieregeling. Deze regeling is bedoeld voor samenwerking tussen grondeigenaren en belangengroepen. Eigenlijk meer bedoeld voor agrarische gebieden. Maar ook toenemende recreatie heeft een negatief effect op biodiversiteit. Uiterlijk 1 juli 2020 kon je een aanvraag indienen voor de eerste ronde. Dat werd pas eind mei duidelijk. De Groenalliantie en Staatsbosbeheer lukte het niet om in juni mee te denken en te besluiten. Geheel in de geest en aanpak van de kwaliteitsimpuls Goudse Hout hebben vier lokale, betrokken besturen een aanvraag ingediend voor het noordoostelijke deel van de Goudse Hout.

Door de toenemende recreatiedruk in de Goudse Hout komt er vanuit de plaatselijke ‘natuurbelangen’ meer behoefte aan vluchtroutes, rustplaatsen en aandacht voor verschraling. Dat zijn ook de uitgangspunten die zijn gehanteerd om het nieuwe pad in het noordoosten van de Goudse Hout te verrijken. Meer poelen voor reptielen en amfibieën, meer rietkragen voor insecten en vogels. Ook aandacht voor zichtlijnen en schuilplaatsen voor bijvoorbeeld hazen en ringslangen. En tegelijkertijd ook interessanter voor natuurliefhebbers.


Met dit subsidie voorstel ondersteunen de besturen van de Vrienden Goudse Hout, de KNNV, het IVN IJssel en Gouwe samen met Netwerk Achterwillens de ambitie van Groenalliantie en Staatsbosbeheer om in de Goudse Hout de biodiversiteit te vergroten.
Wij zijn benieuwd naar hun reactie en naar de reactie van de subsidiërende instelling!

Dit initiatief vloeit voort uit de samenwerking tussen al deze genoemde besturen met een groep vrijwilligers in de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout. Zij werken onder verantwoordelijkheid van de Groenalliantie in deze werkgroep samen met Staatsbosbeheer. Dat gebeurt onder de vlag van de Vrienden van de Goudse Hout en met instemming van de Groenalliantie.

Wilt u meer weten of ook meedoen? Stuur dan een e-mail naar groen@achterwillens.eu

De locatie van de plannen

De ingediende plannen gaan over het noordoosten van de Goudse Hout. En beperken zich tot het nieuw aan te leggen pad (2) en het bestaande rechte pad (1). De bedoeling is om, nu er meer paden komen, ook meer biodiversiteit te realiseren. En daar voorlichtingsborden bij te plaatsen.

Aanpassingen aan het bestaande pad (1)

Het bestaande pad is rechtlijnig en biedt weinig opties voor verbinding tussen het weiland en de houtwal voor flora en fauna.. Dat kan eenvoudig door een paar aanpassingen.

 

Door een paar bochten in, bosschages en poelen naast het pad aan te brengen verandert het strakke pad in een aantrekkelijk woon- en verblijfplaats voor vele plant- en diersoorten. Door de bruggen kunnen ook bezoekers genieten van al het moois.

Aanpassingen aan het nieuwe pad (2)

Het nieuwe, nog aan te leggen, pad is eigenlijk niet gewenst vanuit een optiek van natuurwaarden. Als belangrijkste reden voor de aanleg ervan is de extra beleving voor groene lifestyle recreanten gegeven. Om nu dan ook maar meteen de biodiversiteit te vergroten, zijn voorstellen ontwikkeld. Die plannen gaan over een gevarieerd profiel van de sloten (horizontaal en verticaal) en het aanplanten van extra vegetatie voor diverse fauna.

Tenslotte is het voorstel om informatieve borden bij te plaatsen. Die geven toelichting bij het belang van biodiversiteit in de Goudse Hout. En een grotere biodiversiteit is toch wat wij allemaal willen?

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *