Enquête hondenbeleid Goudse Hout: Denk mee!

De Groenalliantie gaat een nieuw hondenbeleid voor de Goudse Hout maken. Hondenbezitters zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie. Maar de Goudse Hout is er niet alleen voor hondenbezitters! Met een nieuw hondenbeleid wil Groenalliantie dat regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn. Denk dus allemaal mee!

Bezoekers van de Goudse Hout kunnen meedenken over hondenbeleid en zonering door een enquête. De vragenlijst is anoniem en het duurt ongeveer 10 minuten. Via deze link kan de enquête tot 15 januari 2021 worden ingevuld.

1 reactie op “Enquête hondenbeleid Goudse Hout: Denk mee!”

 1. Beste vrienden van de Goudse Hout,

  Ik ben verrast over de wijze waarop jullie deze oproep hebben geplaatst. Ik licht dat hieronder toe.

  In januari 2020 is in het bestuurlijk overleg (organisatie-gebruikers Goudse Hout, Wethouder Terry van Vught, tvs bestuurslid Groen Alliantie), positief en met instemming gereageerd op de notie van de VvGH waarin zij voorstellen doet voor gebruikersbeleid Goudse hout.

  Deze notitie geeft een bredere invulling over afspraken in de Goudse Hout dan specifiek gericht op honden. Zo gaat de notitie in op het gebruikt van de asfaltpaden (voorstel afspraak: fietser te gast of gedeeld gebruik door voetgangers, ruiters en fietsers) en het handhaven van de huidige situatie m.b.t. wandelaars met honden: los, tenzij… en ruiters in het park. Zie deze website voor de notitie, incl. de argumenten die hiervoor gebruikt zijn.

  Afgelopen jaar is in lijn met de notitie geen uitvoering gegeven aan de voorstellen ondanks de positieve, instemmende reacties vanuit het bestuurlijke overleg.
  Dit blijkt onder meer uit de prachtige informatieborden van Staatsbosbeheer: de asfaltpaden zijn fietspaden… En geen duiding als ‘fietser te gast’ of ‘gedeeld pad’.
  Nee, weer een enquête over 1 gebruikersgroep: hondenbezitters.

  Even terug naar bovenstaande tekst en wat mij stak (waardoor ik in de pen klim)
  Twee zinnen vallen op waarmee ik het idee krijg dat jullie van standpunt zijn verandert. En dat betreur is te zeerste.

  1. ‘Hondenbezitters zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie. Maar de Goudse Hout is er niet alleen voor hondenbezitters! ‘

  Natuurlijk zijn is de GH er niet alleen voor hondenbezitters. Ik begrijp deze zin daarom ook niet. Overbodig en polariserend. Het woord ‘maar’ en de uitroepteken versterken dit. Niemand zegt dat dat zo is en met jullie notitie hebben jullie juist ingezet op gebruikersbeleid en niet op hondenbeleid. Dus… wat maakt dat jullie dit zo schrijven?

  2. ‘Met een nieuw hondenbeleid wil Groenalliantie dat regels voor hondenbezitters eenduidig en helder zijn.’

  Ook door deze zin lijken jullie niet meer achter jullie notitie en te staan. Jullie hebben zelf een voorstel gedaan:
  – los, tenzij… handhaven
  tenzij:
  – wielerbaan, heemtuin, smultuin, speeltuin

  Waarom laten jullie al binnen een jaar je eigen voorstellen los?

  Tuurlijk, Staatsbosbeheer is gebaat bij uniforme afspraken voor alle natuur- en recreatiegebieden die zij beheert. Dit is makkelijker m.b.t. handhaving.

  Echter de Goudse Hout is absoluut een ander gebied dan bijvoorbeeld de Reeuwijkse Hout. De Goudse Hout is een klein gebied direct grenzend aan de stad, met veel omwonenden die dagelijks hun wandeling maken, die de oren en ogen van het recreatiepark zijn, die erg betrokken zijn (zie ook de grote groep vrijwilligers), waarin gesport, gewandeld en gespeeld wordt. Waar fietsers vooral passanten zijn.
  Vandaar ook een gebruikersbeleid: voor alle soorten gebruikers.
  Staatsbosbeheer en de Groen Alliantie hebben steeds gezegd dat er gekeken wordt naar de verschillende gebieden en dat daarop passende afspraken met de betrokkenen worden gemaakt. Dit blijkt hier niet uit.

  Op 12 februari as. is er weer een bestuurlijk overleg. Waarschijnlijk gaat het dan ook over de uitkomsten van deze enquête. Ik hoop dat jullie de notitie weer inbrengen en evalueren en daarbij het unieke van de Goudse Hout voor ogen blijven houden en in blijven zetten op gebruikersbeleid en niet alleen op hondenbeleid.

  Beste bestuursleden van de VvGH, k zou graag willen weten wat jullie standpunt nu daadwerkelijk is en waar jullie je hard voor maken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *