Groenalliantie toont ambitie(s) biodiversiteit

Afgelopen maandag 15 februari bracht het Dagelijks Bestuur van de Groenalliantie haar ambities rond biodiversiteit voor de Goudse Hout naar buiten. Dat gebeurde in het overleg met de organisaties die betrokken zijn in en bij de Goudse Hout. Wat zijn die ambities en waaruit gaat dat blijken?

Biodiversiteitsbeleid

De biodiversiteit in de wereld, in Nederland, in Gouda en de Goudse Hout staan onder grote en toenemende druk. De gemeente Gouda kreeg vorig jaar een flinke onvoldoende van de Groene Hart Rekenkamer voor het ontbreken van biodiversiteitsbeleid. Gelukkig heeft wethouder Van Vught deze handschoen, namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie, opgepakt. In 2020 is de werkgroep Natuurwaardenbeleid Goudse Hout samen met Staatsbosbeheer begonnen dit beleid te ontwikkelen. Rond de zomer van 2021 zal dit, naar het zich nu laat aanzien, worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie.

Gebiedsvisie

Een balans tussen natuur en recreatie is altijd al uitgangspunt van beleid van de Groenalliantie geweest. Een eerste aanzet is gegeven in de zonerinsgedachte die is vastgelegd in de gebiedsvisie. Daar is nog sprake van een inrichting van het gebied voor recreanten met een gele en een groene lifestyle. Maar het groen in de Goudse Hout is niet alleen een decor voor recreanten. Er is ook sprake van natuur met een eigen waarde. Die is te beschrijven in de waarde van ecotopen en hun samenhang. Dat laatste is nog niet opgenomen in het beleid van de Groenalliantie. Daarmee kan nu een begin gemaakt worden omdat er een ambitie is uit gebracht door het Dagelijks Bestuur. Het beleid  is bedoeld om oog te krijgen en houden op de balans tussen recreatie en natuur in de Goudse Hout. Uiteraard in samenhang met de omgeving van de Reeuwijkse Plassen, de polder Stein en de bebouwde omgeving van Gouda (de balans met recreatie).

Beleidskader en ambities

De eerste stap is geweest: het maken van een kader voor de doelstellingen. De vastgestelde zonering voor de Goudse Hout, de aanwezige biodiversiteit, het landelijk en provinciaal beleid biodiversiteit zijn daarbij uitgangspunt. Uiteraard zijn uitgangspunten voor biodiversiteit daarbij ook kaderstellend. Daarbinnen heeft de Groenalliantie, als wettig drager van het algemeen belang, ook eigen ambities: >klik hier voor de ambities biodiversiteit Goudse Hout<. Dat alles tezamen vormt het vertrekpunt voor het behoud en herstel van biodiversiteit in de Goudse Hout.
Belangrijk is dat in de ambitie in ieder geval de groene glazenmaker en de ringslang tot icoonsoorten zijn benoemd. Dat betekent voor deze soorten zeker volwaardige ecotopen in het leven geroepen zullen worden. Bij de verdere uitwerking van de doelen en in gesprek met de diverse stakeholders in het gebied, zal blijken of dat ook het geval kan zijn voor de bosuil, de haas (bedreigde soort!), de braamsluiper, de grote en de kleine karekiet, de echte koekoeksbloem, de zwanebloem, drijvend fonteinkruid en chara (een onderwaterplant).

Als u ook wilt reageren op deze mooie ontwikkeling, doe dat dan via groen@achterwillens.eu

1 gedachte over “Groenalliantie toont ambitie(s) biodiversiteit”

  1. Pingback: Honden op fietspaden eindelijk aan de lijn! – Netwerk Achterwillens

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *