Reactie op conceptverordening hondenbeleid

De VvGH wil twee, cruciale punten inbrengen in de discussie over de conceptverordening hondenbeleid, vatten vervolgens onze suggesties en conclusies samen in één zonerings-tabel en doen een voorstel voor het uitstippelen van 3 aantrekkelijke ‘honden-los’ ommetjes: West, Midden & Oost.

 1. Zoneringsvoorstel voor het oostelijk deel van de Goudse Hout
 2. Urgentie van aanleg voetpad parallel aan Kale Jonker asfalt-pad, aan N-zijde van de Goudse Hout
Fietsers/wandelaars op Kale jonkerpad; op de achtergrond het vernieuwde bruggetje, waar het geplande voetpad aftakt

Ad 1: Zoneringsvoorstel voor het oostelijk deel van de Goudse Hout (honden aangelijnd).
Wij delen en onderschrijven de uitgangspunten voor de zonering (## 1 t/m 8), maar vinden ‘het aansluiten bij de huidige situatie …’  (#1 en #5)  van overwegend belang. Er zijn nogal wat (honden)vrienden, die hun woonkeuze mede bepaald hebben door de nabijheid van de Goudse Hout voor een ommetje met de hond en dat ook al jaren trouw doen in alle seizoenen. Voor ons is dit de ‘harde kern’ in ons bestand van Vrienden.

Het oostelijk deel is het meest rustige gebied (extensief gebruikt) van de Goudse Hout en daarom juist bij uitstek geschikt voor wandelaars met of zonder (niet-aangelijnde) hond. Het omvat de NO-hoek (entree Platteweg/ Willenskade; oude camping) en strekt zich in zuidelijke richting uit tot de Achterwillense weg.

Nadrukkelijk niet de ZO-exit naar de Willenskade, tussen 2 wildroosters, waar soms schapen los lopen.

Effectief is dit gebied ongeveer de helft van de hele Goudse Hout (waterpartijen en Heemtuin niet meegerekend).

Wanneer de zonering zou worden doorgevoerd worden alle hondenbezitters voor hun dagelijkse ommetje (met-losse-hond) gedwongen om uit te wijken naar het relatief kleine middengebied of het (zéér intensief gebruikte) westelijk deel: Een ongewenste concentratie van loslopende honden!

Wij zijn het dus beslist oneens met de verplichting/zonering ‘honden-aangelijnd’ in het oostelijk deel.

Ten overvloede, wij zien in géén van de andere gebieden in de regio onder beheer van de Groenalliantie (Reeuwijkse hout, Weegje etc.) een soortgelijke zonering.

Ad 2: Urgentie van aanleg voetpad parallel aan Wilde Bertram asfalt-FIETS-pad, aan N-zijde van de Goudse Hout

Dit voetpad is budgettair al meegenomen in de ‘Kwaliteitsimpuls 2fase’. Het start direct na de (vernieuwde) brug vanaf het Wilde Bertram-FIETS-pad, over één sloot en een aantal dammetjes, vervolgens parallel aan de Wilde Bertram (N>Z) aansluitend op het voetpad in die richting. De VvGH vindt de aanleg hoog-urgent omdat dit stuk FIETSPAD (Wilde Bertram) erg druk is met ongelijksoortig verkeer. Wandelaars (+/- hond) kunnen dan aftakken. Het is ook een ontbrekende schakel in een westelijk honden-los-ommetje rond de waterpartij en de heemtuin. Goed te horen, dat dit voetpad hoogst waarschijnlijk nog in 2021 zal worden aanbesteed en gerealiseerd (Groenalliantie, pers. comm.).

A.      Hond verboden B.      Hond aangelijnd

       (incl. opruimplicht)

C.    Hond los
 • Op de Wielerbaan
 • In de Smultuin
 • In Eldorado, speeltoestellen en strand
 • In de Vlinder-Idylle I
 • In de Heemtuin
 • Kale Jonkerpad en Spaanse Ruiter, de asfalt(FIETS)paden
 • Volkstuinen
 • Zuid-Oost-kant (tussen wildroosters; daar lopen schapen en koeien vrij), uitgang Willenskade
 • Rondom entree westzijde (Goudse Houtsingel), ontmoetings-plein
 • Rondom entree zuidzijde (Goudse Houtsingel, honden-uitlaatservices)
 • Rondom Speeltuin Eldorado (gras tussen pad en heuvel + speelveld)
 • Hond los, tenzij…

A. of B.

Voorstel voor 3 aantrekkelijke GH-‘honden-los’ ommetjes: West, Midden & Oost van 2,5 – 3 km

1. West: Vanaf P-West, Kale Jonkerpad (L) tot over bruggetje {~500m aangelijnd}, nieuw voetpad, sluit aan op bestaand voetpad (N>Z) rond waterpartij {~1km los}, (L) voetpad om Heemtuin en parallel aan Spaanse Ruiter (Z>N) langs honden-zwemplek {~1km los}

2. Midden: Start Vaantje (entree Platteweg) òf P-zuid, tegenover NS-station Goverwelle, doorsteek (N>Z) P-Zuid òf (Z>N) Vaantje over voetpaden {2x ~1km los} + extra rondje in middengebied {~1km los}

3. Oost: Start (entree Platteweg/Vlietdijk) òf P-zuid, door Oude camping en via loop retour {~3km los}, geheel over bestaande voetpaden met een minimaal aantal kruisingen met FIETSPADEN.

De VvGH ziet wel kans om deze ‘honden-los’ advies-routes op een simpele (goedkope!) manier te bewegwijzeren.

9 reacties op “Reactie op conceptverordening hondenbeleid”

 1. Sjaak Witteveen

  Honden aangelijnd im oostelijk deel is gebaseerd op hoge natuurwaarden in dit deel. Honden los werkt daar dus niet bij mee. Daarom ben ik tegen.

  1. Ha Sjaak,

   Kun jij toelichten over welke hoge natuurwaarden je het hebt in het oostelijk deel?

   Zover ik weet is de biotoop: grasland, sloten, plassen, bos en struweel. In het oostelijk deel tref je dit ook aan.

   Loslopende honden lopen tussen hekken langs de graslanden en verstoren deze dus niet. Blijkt ook uit de verschillende hazen op deze graslanden en de groepen grazende ganzen en zwanen.

   De hazen komen waarschijnlijk vanaf de weilanden aan de Willemskade. Zij zien dus geen gevaar om de Goudse Hout in te trekken. Mogelijk zijn ze ook verdreven door de woningbouw aan de zuid zijde van de Goudse Hout. Ook dan blijven ze en trekken niet via de weilanden aan de Willemskade weg.

   Verder verwijs ik naar de kwaliteitsimpuls Goudse Hout, de ontwerpnotitie. Hierin worden veel beheers- en beheer maatregelen aangegeven voor de Goudse Hout om de natuurwaarde te behouden of verder door te ontwikkelen.

   De Goudse Hout is een soort ‘stadstuin'(zie kwaliteitsimpuls). Geen onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland of natura 2000. Dus specifieke maatregelen hierop gericht zijn niet aan de orde.

 2. Laat de zones maar zitten, niemand weet waar welke zone is: veel mensen laten hun hond al los op plekken waar dit niet mag. (en ruimen zeker de uitwerpselen niet op, vaak gezien) Het is ook verwarrend en ook ik weet niet altijd wat waar wel of niet mag. Ik behoor niet tot de zg harde kern. Gelukkig maar, want de harde kern van bijv voetbal wil ik niet mee worden geassocieerd. Dus ook niet met DGH. Ik zou zeggen: maak het gemakkelijker: de hele Goudse Hout is voor honden aan de lijn, zo kunnen we ons niet vergissen en zo worden de natuur en de dieren gespaard voor loslopende honden. En tegelijk heeft de hond een fijne wandeling met zijn/haar baas. Uitlaatservices zijn natuurlijk helemaal verboden, want dat is geen recreatie maar bedrijfsmatig. Laten we met elkaar dat kleine stukje natuur dat Gouda heeft koesteren en vooral behouden!

  1. Ha Anja,

   Andersom: maak het gemakkelijk overal honden los. Maar dat is natuurlijk niet reëel en ligt genuanceerder.

   In de Goudse Hout hebben we een aantal plekken waar geen honden mogen komen: Heemtuin, speeltuin, wielerbaan en smultuin. Op de fietspaden moeten honden zijn aangelijnd (is nu ook zo, echter er is een gedoogbeleid omdat er onvoldoende wandelmogelijkheid is langs een aantal fietspaden).

   In zo’n klein gebied als de Goudse Hout zie je altijd een spanningsveld tussen gebruikers en natuur. Nu is de Goudse Hout een recreatie- en natuurgebied. De Goudse Hout maakt geen onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000. Ze is eerder een stadstuin, en zo wordt ze ook benaderd vanuit de Groenalliantie. In de kwaliteitsimpuls wordt heel specifiek uitgelegd hoe de natuur verder wordt ontwikkeld en beheerd en welk doel dat dient.

   Voor wat betreft de honden: dit geeft in mijn ogen geen spanning met hoe het nu is: honden ook los in het oostelijk deel.

   Wist je al dat op de graslanden in dit deel groepen ganzen grazen en je verschillende hazen kunt zien? De hazen komen waarschijnlijk uit de weilanden langs de Willemskade en zien geen gevaar om over te steken naar de Goudse Hout. Dus ondanks (tussen de hekken) loslopende honden en toename van recreanten (te voet) komen ze gewoon naar de weilanden.

 3. Marylou Blom

  hallo; ik loop al sinds 1992 met mijn honden in de goudse hout; veel generaties dus. Op dit moment heb ik nog een oud hondje van 14 jaar oud;zij loopt ongeveer nog 1 kilometer en de rest van de tijd ligt ze in een kinderwagen vanwaaruit zij “audiëntie ” houd voor alle honden die ze kent en die haar ook zowat elke dag begroeten. waar zij los mag lopen van mij doet ze niks meer kwaad ; sterker nog; ze ziet niet goed meer en echt gang zit er ook niet meer in. IK WEIGER mijn hond de laatste; misschien zelfs maanden maar hopelijk de zomer door ; haar in de wagen te doen en haar niet het laatste plezier in het leven te ontnemen; ze loopt niet graag aan de lijn; heeft ze nooit leuk gevonden. Hierna neem ik dus; mede door de achterlijke regelgeving; geen hond meer.

 4. M Lopes-Cardozo

  Correctie (secretaris VvGH):

  Lees voor Kale Jonker, het Wilde Bertram pad (FIETSPAD W=>O, Noordzijde van GH, parallel aan Platteweg) – naambordjes zijn verdwenen!

 5. Geheel met jullie voorstel eens. Zeker ook wat betreft de opmerking over het rustige oostelijk deel. Zeker nu, in coronatijd, is het belangrijk dat er geprofiteerd kan worden van een stevige wandeling met viervoeter in de mooie Goudse Hout.

  Wat ik mis, of lees ik daar overheen, is gericht beleid mbt honden uitlaatservice. Een grotere groep roedels is niet alleen vervelend voor niet-hondenbezitters en kinderen, maar ook voor hondenbezitters. Niet alle honden vinden het erg fijn om een grote roedel tegen te komen. Hier zou een vergunningenbeleid met een maximaal aantal honden op zijn plaats zijn.

  Heeft het zin om vandaag of morgen nog richting groene alliantie hierover te reageren?

  Met vriendelijke groet
  Vera Bos

 6. De combinatie van fietsers en wandelaars op de geasfalteerde paden is gevaarlijk. De fietsers rijden vaak hard (ebikes, soms ook brommers) en je hoort ze vaak niet komen. En soms is er geen goede wandelverbinding dus moet je wel op het fietspad lopen. Dus meer en betere wandelpaden (met aflopende kanten, bedekt met zand/grindjes, blijft goed droog). En voor de honden een losloopgebied op de velden ten oosten van de plas El Dorado, dan kunnen ze daar even rennen. In het broedseizoen de honden niet los.

 7. Goed voorstel van de groen alliantie.
  Sommige hond eigenaren laten hun hond veel te veel hun gang gaan.
  En vinden dat andere mensen zich maar aan hun aan moeten passen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *