De waarde van natuur in de Goudse Hout

De Groenallliantie heeft onlangs ambities geformuleerd voor biodiversiteit in de Goudse Hout. De waarde van deze ambities vindt zijn uitwerking in het beleid dat in ontwikkeling is. De discussies over hondenbeleid, gebruikersbeleid en natuurbeleid zijn te volgen en te begrijpen vanuit de Natuurwaarden die de deelnemers aan die discussies er op na houden. De Groenalliantie heeft als opdracht om het algemeen belang te behartigen en daarbinnen de naar voren gebrachte deelbelangen te wegen. Het plaatje boven dit artikel laat zien welke Natuurwaarden zich in de discussies de komende tijd zullen laten zien. Waar staat u in deze waardendiscussie?

1 reactie op “De waarde van natuur in de Goudse Hout”

 1. Wat de Goudse Hout betreft: de mens als gebruiker van de natuur en de natuur waardevol in zichzelf.

  De Goudse Hout is een recreatie- en natuurpark in één. Meer een natuurlijk stadspark. Vandaar slaan wat mij betreft beide stellingen op de Goudse Hout.

  De Groenalliantie heeft de Goudse Hout , als enige park binnen haar verantwoordingsgebieden, een zonering toegekend van intensief gebruik en extensief gebruik. Grofweg intensief gebruik aan de westzijde, extensief gebruik aan de oostzijde. Het middelste gedeelte een beetje van allebei. Een mooie indeling en het werpt zijn vruchten af. Intensief: speeltuin, wielerbaan, manege, smultuin, hondenvereniging. Middelste gedeelte heemtuin en spelen op de plas. Oostelijk gedeelte rustig wandelen, veel ruimte voor voetgangers, voor mensen die uit de drukte willen blijven.

  Vanuit de kwaliteitsimpuls van de Groenalliantie, krijgt de natuur de helpende hand: de homogene beplanting wordt aangepakt. Meer diversiteit in beplanting. Het gaat hierbij om bomen, struiken en om oeverbeplantingen. Ook in beheer zie je veranderingen, stronken en takken worden niet altijd opgeruimd om kleine dieren de mogelijkheid te geven om te nestelen en zich te verschuilen. Diversiteit vind je ook in de Heemtuin en de vorig jaar ingerichte vlinderidylle achter het ontmoetingsplein. De landelijke uitstraling in het midden en oosten (sloten en graslanden, ook met schapen en koeien) is mooi van zichzelf.

  Hier zie je een mooi evenwicht ontstaan tussen recreatie aan de ene kant, mens als gebruiker van de natuur, en verhogen (en instandhouden) van de natuurwaarden aan de andere kant.

  Overigens houdt de natuur zich niet altijd aan deze zonering van intensief en extensief gebruik, getuige de groene glazenmaker tussen het krabbenscheer in de sloot naast de smultuin en de hazen en fazanten die je overal kunt tegenkomen. En dat is de kracht van de natuur op zich zelf.

  Ik ben benieuwd naar andere meningen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *