Stand van zaken hondenbeleid en zone-indeling Goudse Hout

Uitkomsten enquête op een rijtje gezet (n.a.v. Hondenbeleid GH, Eric Rumpff) door VvGH

Data

 • 415 respondenten Goudse Hout van de 1933 reacties voor alle 8 Groenalliantie gebieden. (Gemiddeld 217 respondenten per overige 7 gebieden, hieruit blijkt de betrokkenheid van de gebruikers van de goudse Hout, reactie VvGH)
 • Ruim 40% van de respondenten komt dagelijks in de GH (166 respondenten)
 • Eén derde (277 respondenten) van de respondenten komen één of meerdere keren per week in de GH
 • 65% (270 respondenten) komt met hond; 35 %  (145 respondenten) komt zonder hond;
 • Doordeweeks en bij slecht weer komen veruit de meeste mensen met hond; zij komen heel vaak en kennen elkaar; ze zijn ook erg verbonden met de GH;
 • Bijna alle mensen (95 %, 394 respondenten) die honden uitlaten in de Goudse Hout zeggen geen last te hebben van (andere) honden;
 • Van de recreanten zonder hond is dat 26% (38 respondenten). De laatste categorie heeft iets meer last van honden in het westelijk deelgebied dan in de rest van het gebied.
 • In de Heemtuin heeft men minder vaak last van honden (daar zijn honden niet toegestaan).

Opmerkingen

 • Niet meer regels, wel bestaande regels verduidelijken;
 • Meer handhaving;
 • Vrees voor verkleinen uitlaatmogelijkheden;
 • Mensen moeten toleranter naar elkaar toe zijn en verantwoordelijkheid nemen;
 • Alle delen van de GH worden even vaak bezocht, muv de Heemtuin;
 • Fietsers willen gescheiden paden van wandelaars en meer handhaving;
 • Ergernis hondenpoep;
 • Ommetje als er een hondenuitlaatservice komt. Grote groepen honden zijn bedreigend voor hun eigen hond of voor zichzelf;
 • Speelplekken, sportvelden en stranden in zomerseizoen geen honden.

Bovenstaande heeft geresulteerd in een zoneringskaartje en onderstaande uitgangspunten.

Uitgangspunten voor zonering en gevolgen voor hondenbeleid

 • Intensief gebruik in het westen van de Goudse Hout, ingang Goudsehoutsingel bij de wielerbaan Excelsior;
 • Extensief gebruik in het oosten van de GH, dit betekent voor de natuurwaarden dat honden in het oosten moeten worden aangelijnd;
 • Natuurspeelplaats en Heemtuin verboden voor honden;
 • Honden aanlijnen op het fietspad; Bij voorkeur ligt maar aan een kant van een fietspad een losloopgebied. Dit zal echter niet overal haalbaar zijn;
 • Binnen de losloopzone gebied voor hondenuitlaatservice, dit gebied sluit aan op de parkeerplaats in het zuiden van de Goudse Hout.
 • De resultaten van de enquête worden verwerkt in een concept zonering;
 • De belangrijkste conclusies en conceptzonering publiceert de Groenalliantie in februari, digitaal op deze pagina
 • Hierop kan je schriftelijk reageren, deze reacties worden betrokken bij het opstellen van het eindconcept;
 • Het eindconcept wordt in maart besproken per deelgebied in digitale bijeenkomsten;
 • In maart organiseert de Groenalliantie een bijeenkomst vergunningenbeleid voor hondenuitlaatservices en hondentrainers.

Tijdspad Groenalliantie

 • In februari 2021 publiceren resultaten enquête en conceptzonering;
 • In maart 2021 presentatie eindconcept zonering en vergunningenbeleid;
 • In juli 2021 stelt het bestuur van Groenalliantie de hondenverordening, zonering en het beleid vast.

Groenalliantie hondenbeleid
Groenalliantie kwaliteitsimpuls Goudse Hout

 

 

Afgelopen maandag was er een Bestuurlijk overleg tussen Groenalliantie, Staatsbosbeer, organisaties Goudse Hout, Wethouder Thierry van Vught en de vrienden van de Goudse Hout.

Naast biodiversiteit (zie onder berichten een toelichting) is er ook gesproken over het hondenbeleid. Het gaat hier over de zonering: honden vast, honden los of honden aangelijnd.

De projectleider hondenbeleid van de Groenalliantie, Eric Rumpff, heeft de uitkomsten van de hondenbeleid enquête gedeeld en zijn notitie hondenbeleid besproken. Na het overleg heeft hij nog een kaartje met concept hondenzonering opgestuurd.

De Vrienden van de Goudse Hout zijn van mening dat het concept hondenbeleid en de daaruit volgende zonering (los, vast, aangelijnd), geen recht doen de uitkomsten van de enquête, aan de (gebruikers van) GH en aan de balans tussen recreatie (intensief en extensief) en natuurwaarden.

Wij bereiden daarom op dit moment een reactie voor op de voorgestelde beleid. Hierbij houden wij rekening met samenhang en balans tussen recreatie (intensief en extensief) en natuurwaarden, en de zone-indeling honden vast, honden los en honden aangelijnd.

We houden jullie op de hoogte van het vervolg. Waarschijnlijk is de inspraakronde begin maart, wij gaan in gesprek met de Groenalliantie om e.e.a. toch ook  zoveel als mogelijk ook fysiek te laten plaatsvinden.

Kijk ook op de website van de Groenalliantie!

1 reactie op “Stand van zaken hondenbeleid en zone-indeling Goudse Hout”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *