Onthulling informatiebord bij Idylle Goudse Hout

Op 6 december om 14.00 uur zal wethouder Hilde Niezen (GroenAlliantie) een informatiebord onthullen bij de vlinderidylle in de Goudse Hout.

De vlinderidylle is in september 2019 ingezaaid door een groep vrijwilligers met de Vlinderstichting en Staatsbosbeheer. Wethouder Niezen strooide toen de eerste zaden uit op dit afgeplagde stukje land naast het Ontmoetingsplein (Kale Jonkerpad).

Sinds die tijd onderhoudt een groepje vrijwilligers met Staatsbosbeheer het terrein.

Belangstellenden bij de onthulling zijn welkom en kunnen zich, vanwege de Corona-maatregelen, aanmelden via een email naar groen@achterwillens.eu.

De idylle is een voorbeeld voor en draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de Goudse Hout.

Onderrand van te onthullen informatiebord

De idylle is een initiatief dat tot stand kwam met de betrokken organisaties die vermeld staan onderaan het  te plaatsen bord (foto: onderrand van het te onthullen bord): IVN IJssel en Gouwe, Netwerk Achterwillens, KNNV Gouda en omstreken, Groen Alliantie Midden-Holland, Staatsbosbeheer, Vrienden van de Goudse Hout, de provincie Zuid-Holland en de Vlinderstichting.

+ + + + +

In Zuid-Holland zijn, met subsidie van de provincie, een 30-tal idylles gerealiseerd naar het idee van de Vlinderstichting. De vrijwilligers die zich erover ontfermden lopen van maart tot en met september bij voorkeur wekelijks officiële telroutes. In de Goudse Hout is de idylle in september 2019 ingezaaid. Sinds 2020 verrichten een vijftiental leden van de werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout, samen met Staatsbosbeheer, ook de maai-/hooiwerkzaamheden.

De seizoenen van 2020 waren achtereenvolgens erg droog en nat waardoor de idylle wat langzaam op gang kwam en aarzelend ‘tot bloei’ kwam. In 2021 tooide de idylle zich in juni met een prachtige lila-gloed van de echte koekoeksbloem (zie foto) en daarna geel met dat van de rolklaver.

In tegenstelling tot het aantal dagvlinders is de idylle sindsdien rijk gezegend met wilde bijen, hommels, kikkers en padden. Het onderliggende doel ‘vergroten biodiversiteit’ komt goed op gang. Dit is mede te danken aan de genomen beheersmaatregelen: sinus maaien en steken/maaien ridderzuring. Vrijwilligers en Staatsbosbeheer verdelen in goed overleg de werkzaamheden.

De organisatoren rekenen er op dat dit voorbeeld navolging krijgt verspreid over de hele Goudse Hout: natuurvriendelijke oevers in plaats van de steile oevers nu, gefaseerd maaien en sinus maaien in de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *