Afscheid van ‘de koningin’ van de Goudse Hout

U moet u verenigen als u gesprekspartner wilt zijn’, waren de woorden van de toenmalige wethouder van Gouda in 2000. En dat liet Claire zich geen twee keer zeggen.

Ruim 22 jaar geleden werd de wielerbaan aangelegd in het recreatie- en natuurpark de Goudse Hout. Claire Lopes-Cardozo Bossevain vroeg zich, als omwonende, af of dit niet de rust en stilte in de Goudse Hout zou verstoren met reclameborden, geluidsoverlast en wielrijders in het park. Ze sprak de toenmalige wethouder hierop aan en kreeg het advies om zich te verenigen om zo gesprekspartner te kunnen zijn. De stichting Vrienden van de Goudse Hout (VvGH) was geboren.

Claire zag in de jaren verschillende bestuursleden VvGH, wethouders, bestuurders en belangengroepen komen en gaan. Met de VvGH heeft ze bijdragen geleverd aan de kwaliteitsimpuls, de natuurspeelplaats Eldorado, de vlinderidylle, het kunstwerk (helaas vernield), het hondenbeleid, de Smultuin en diverse activiteiten voor kinderen. Altijd enthousiast, verbindend en waar nodig met een positief kritische houding en natuurlijk in het belang van recreatie en natuur in de Goudse Hout.

Claire heeft een groot hart voor kinderen, die wilde ze altijd graag bij de natuur betrekken. Zo promoot zij vol overtuiging slootjesdag, IVN wandelingen en spelen in de natuurspeeltuin.

En nu heeft Claire op de donateursavond van 20 oktober jongstleden, afscheid genomen van de Stichting Vrienden van de Goudse Hout. 22 jaar als voorzitter. ‘Een beetje illegaal om zolang voorzitter te zijn’, zegt Claire met een knipoog.

Wethouder Thierry van Vught reikte volkomen onverwachts namens de gemeente Gouda de vrijwilligerspenning van Gouda aan Claire uit. Vol lof sprak hij over haar inzet voor de Goudse Hout, de prettige samenwerking en kritische noot. Claire was enorm verrast met deze waardering voor haar jarenlange inzet voor de Goudse Hout.

In haar bedankwoordje noemde Claire ook nog haar echtgenoot Thijs Lopes-Cardozo die, toen het bestuur te klein werd, insprong en de secretaristaken oppakte. Ook Thijs nam deze avond afscheid.

Claire gaat nu gewoon genieten van de Goudse Hout. En zien we haar dan nog terug in de Goudse Hout? Natuurlijk. Zij werkt op de maandagochtenden mee in de Smultuin. En samen met Thijs helpt ze bij het hooien van de Vlinderidylles.

Ook heeft Claire het wel gehad over dat ze het leuk zou vinden als er meer natuurlijke elementen langs de paden van de Goudse Hout zouden komen waar kinderen al wandelend/spelend kunnen klimmen en klauteren. Of een (kinder)route met weetjes/ feitjes over de natuur en het park. Dus wie weet horen we in de toekomst nog van Claire!

 

Wat zeggen anderen over Claire

Kees Cool, boswachter van Staatbosbeheer:
‘Vanaf 2017 ben ik beheerder van de Goudse Hout. Ik heb met regelmaat een overleg met de vrienden van het Goudse Hout. Tevens heb ik met Claire regelmatig via de telefoon of mail / app even contact. Bij Claire heb ik altijd een enorme gastvrijheid ervaren tijdens de overleggen die plaats vonden bij haar thuis. Soms vonden de vergaderingen plaats in de tuin aan de waterkant van de grote plas. We werden dan getrakteerd op een heerlijke zelf gemaakte taart waarin alle mogelijke zelf geoogste vruchten in verwerkt waren. Dit soort overleggen lijken meer op een feest. Claire is vriendelijk, gastvrij, dienstbaar, heeft liefde voor Goudse Hout, komt op voor heel veel verschillende doelgroepen die gebruik maken van Goudse Hout. Claire is voor mij de Koningin van het Goudse Hout’.

Corry Houdijk, penningmeester VvGH:
‘Opvallend was haar onuitputtelijke energie en kennelijke onvermoeibaarheid. Het ontbreekt haar nooit aan ideeën. Tijdens het jubileumjaar van de Vrienden van de Goudse Hout was zij degene die in korte tijd een heel programma kon samenstellen. Daarbij ook goed gebruikmakend van andere organisaties. Dat het niet kon worden uitgevoerd komt door corona en de diverse lockdowns. Claire heeft een fantastisch groot netwerk wat de Vrienden van de Goudse Hout zeker ten goede is gekomen’.

Maarten van Arkel, projectleider van 2016 tot 2021 Groenalliantie Midden-Holland:
‘In die periode werkte Groenalliantie aan de omvangrijke kwaliteitsverbetering (‘Kwaliteitsimpuls’) van de natuur- en recreatiegebieden waaronder de Goudse Hout. Ik had in die periode veel contact met Claire Boissevain als voorzitter van de Vrienden van de Goudse Hout. Claire was als vrijwillig voorzitter hét gezicht van de Vrienden van de Goudse Hout. Haar niet aflatende inzet om de ideeën van de Vrienden in te brengen in de gebiedsplannen hebben zeker bijgedragen aan het uiteindelijke mooie resultaat. Claire was altijd aanwezig om de visie van de VvGH op de plannen te geven; bij presentaties, infoavonden, gebiedsbezoeken, openingen e.d. Vaak ook belde Claire op om iets te melden, haar visie te geven of gewoon om even te horen hoe Groenalliantie ergens over dacht. Claire is kritisch- dat was niet altijd makkelijk voor ons – maar altijd opbouwend. Ik heb haar betrokkenheid altijd erg gewaardeerd. Mede door haar inzet kunnen nu heel veel mensen genieten van een mooie Goudse Hout’.

Annemarie de Jongste, coördinator Smultuin:
‘Ik ken Claire als betrokken bij mensen en bij waar ze zich voor inzet, zoals de Vrienden van de Goudse Hout en de Smultuin. Ook als iemand die zó veel zaken interessant, belangrijk, leerzaam, noodzakelijk en leuk vindt dat ze soms te veel aanpakt. Waardoor ze wel wat chaotisch kan zijn, iets wat ze zelf ook wel weet. Ze staat altijd voor je klaar als je haar nodig hebt en heeft altijd een luisterend oor. Voor de Smultuin regelt ze alles wat te regelen valt, zoals NL Doet, subsidies lospeuteren, een mooie plek voorstekkenruil realiseren enz.  Alleen snoeien mag ze niet, want ook dat doet ze erg enthousiast’.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *