Bestuur en beheer

De Goudse Hout ligt in de gemeentes Gouda én Reeuwijk-Bodegraven

De Goudse Hout, circa 100 hectaren veenweiden, valt grotendeels onder de gemeente Gouda, maar aan de NO-rand ook (~10%) op het grondgebied van Reeuwijk-Bodegraven. Cultuurhistorisch is de Goudse Hout een voorbeeld van karakteristieke ontginning in zogenaamde slagen; hetgeen uiteindelijk leidde tot de polder Willens. De geschiedenis van deze polder gaat terug tot de eerste helft van de elfde eeuw (1000 – 1050 na Christus).

Het bestuur van de Goudse Hout is in handen van de Groenalliantie. Een aantal gemeentes werkt daarin samen om vergelijkbare groengebieden (o.a. Reeuwijkse Hout, ’t Weegje, Loetbos, Gouwebos) in de regio in samenhang en eigentijds te besturen en verder te ontwikkelen (> Kwaliteits-impuls 2018 – 2020). Voor de Goudse Hout resulteerde dit in een buitengewoon aantrekkelijke Natuurspeelplaats { “Eldorado” } , en een Ontmoetings-plein, gerealiseerd in 2019. In 2020 gaat de parkeerplaats tegenover de Wielerbaan bij de Slagenbuurt ‘op-de-schop’.

Het beheer en onderhoud van de Goudse Hout is tegenwoordig in handen van Staatsbosbeheer (SBB). Ontwikkelplannen voor de Goudse Hout worden globaal door de Groenalliantie (initiatief, goedkeuring, betaling) – in nauwe samenwerking met SBB gemaakt. De huidige SBB-boswachter (Kees Kool) is voor onze stichting primair het SBB-aanspreekpunt. Vice versa is onze Vrienden-stichting een belangrijk ‘klankbord’ voor beleids- en beheers- zaken. Kees Kool is dan ook één van de trouwste gasten op onze jaarlijkse donateurs-avonden.
Handhaving en het dagelijks toezicht zijn nu in handen van SBB-BOA Steef Kroesbergen (06-27891954 voor “verdachte” dumpingen).