Bestuur Vrienden

Doelstellingen

De Stichting Vrienden van de Goudse Hout is op 14 juni 2000 opgericht. In de statuten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het behartigen van de belangen van alle gebruikers en genieters van de Goudse Hout.
  • Het tijdig kenbaar maken van wensen en ontwikkelingen binnen de Goudse Hout aan relevante instanties en het grote publiek.
  • Het meewerken en meedenken bij de ontwikkeling van de Goudse Hout, bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties.
  • En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vindt u deze doelstellingen de moeite waard, word dan donateur.

Het bestuur

Hier vindt u de contactgegevens van het bestuur van de stichting. Wij zijn op zoek naar mensen die mee willen werken binnen de stichting. Heeft u interesse, stuur ons dan een e-mail.

Ons secretariaat: vrienden@goudsehout.nl

Voorzitter: Claire Boissevain – boissevainclaire@gmail.com

Ons correspondentie-adres:
Stichting Vrienden van de Goudse Hout
Secretariaat: Platteweg 57, 2811 HP Reeuwijk

Onze bankrekening: NL94 INGB 0008 7305 59