Bestuur en beheer

De Goudse Hout ligt grotendeels op Gouds grondgebied, maar aan de rand ook op het grondgebied van Reeuwijk-Bodegraven. Het bestuur van de Goudse Hout is in handen van de Groenalliantie. Een aantal gemeentes werkt daarin samen om vergelijkbare groengebieden in de regio in samenhang en eigentijds te besturen, beheren en ontwikkelen. De gemeente Gouda is in dit bestuur vertegenwoordigd door een wethouder: de heer Thierry van Vught.  Het beheer en onderhoud van de Goudse Hout is in handen gegeven van Staatsbosbeheer. Ook de ontwikkelplannen van de Goudse Hout worden door Staatsbosbeheer gemaakt, onder het bestuur (initiatief, goedkeuring, betaling) van de Groenalliantie.

Wethouder Van Vught

Alle betrokkenen vinden het de moeite waard dit mooie gebied goed te bewaren voor de toekomst. Voor alle gebruikers en bezoekers is de boswachter Willem Buis het officiële aanspreekpunt: 06 – 50009185; e-mail: w.buis@staatsbosbeheer.nl. Hij verzorgt het noodzakelijke toezicht en de handhaving bij verstoringen, vandalisme en andere incidenten.

In de Goudse Hout gelden de normale verkeersregels. Voor de hondenbezitters geldt dus: honden aangelijnd, tenzij de bebording anders aangeeft. In de praktijk geldt een gedoogbeleid: als een hond geen overlast bezorgt voor mede-gebruikers of planten en dieren, dan doet de boswachter een oogje dicht. Het Hondenbeleid in alle gebieden van de Groenalliantie is momenteel in discussie en wordt komend jaar opnieuw vastgesteld. De Vrienden van de Goudse Hout nemen initiatief naar de gemeente Gouda én naar Staatsbosbeheer om de belangen van alle gebruikers van de Goudse Hout in dezen te behartigen.