Over ons

Doelstellingen

De Stichting Vrienden van de Goudse Hout (VvGH) is op 14 juni 2000 opgericht. In de VvGH-statuten zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het behartigen van de belangen van alle gebruikers en genieters van de Goudse Hout.
  • Het tijdig kenbaar maken van wensen en ontwikkelingen binnen de Goudse Hout aan relevante instanties en het grote publiek.
  • Het meewerken en meedenken bij de ontwikkeling van de Goudse Hout, bij voorkeur in samenwerking met bestaande organisaties.
  • & voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks/zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Vindt u deze doelstellingen de moeite (€ 7,50) waard? Word dan donateur!

Contact

Secretariaat: Thijs Lopes-Cardozo   vrienden@goudsehout.nl
Voorzitter: Claire Boissevain   boissevainclaire@gmail.com
Penningen: Corry Houdijk   houdijkc@gmail.com

Correspondentie-adres: Platteweg 57, 2811 HP Reeuwijk
Bankrekening: NL94 INGB 0008 7305 59   KvK: 243 067 28

Werkgroepen

Natuurwaarden & biodiversiteit (aanleg/onderhoud van Vlinderidylles): Gerard Voskuilen,  groen@achterwillens.eu
Goudse Smultuin: Claire Boissevain of Annemarie de Jongste a.dejongste@tele2.nl  

Mensen, die mee willen werken binnen deze VvGH-werkgroepen zijn méér dan WELKOM!