Vrienden en donateurs

Iedereen kan een Vriend worden van de Goudse Hout. Hiermee ondersteunt u de plannen van Vrienden van de Goudse Hout en kunt u meedenken over hoe de Goudse Hout zich zal moeten ontwikkelen. Wij zullen ervoor zorgen dat u als donateur op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen en activiteiten van de stichting.

Vriend worden kan heel gemakkelijk. Met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 7,50 zijn wij al heel blij. Als u dat wilt, stort uw bijdrage dan op rekening NL94 INGB 0008 7305 59 t.n.v. stichting Vrienden van de Goudse Hout te Gouda onder vermelding van Nieuwe donateur en uw e-mail adres (bijvoorbeeld jandeboer(at)planet.nl).

Als u uw ideeën kenbaar wilt maken, stuur ons dan een e-mail: vrienden@goudsehout.nl of bel met een van de leden van het bestuur